Museumkwartier

De ontwikkeling van Museumkwartier/Touwbaan is onderdeel van de gebiedsontwikkeling van de Rivierzone. Met de ontwikkeling van de Rivierzone wil Vlaardingen de verbinding van de stad met de rivier terugbrengen en voorzien in de woningbehoefte. Op verschillende locaties in de Rivierzone worden woningen en voorzieningen gerealiseerd in de karakteristieke omgeving van de haringstad, de haven en de binnenstad. Wonen, werken en recreëren komen samen, met een snelle verbinding naar Rotterdam en naar het strand. In totaal worden 2450-3100 nieuwe woningen gerealiseerd, binnen verschillende prijsklassen en in een mix van hoogstedelijke bouw en groen.

Museum Vlaardingen detail ingangHet Museumkwartier Vlaardingen wordt door de gemeente Vlaardingen en gebiedsontwikkelaar BPD herontwikkeld tot een nieuw stedelijk woongebied, waar de ziel van het visserijverleden voelbaar en zichtbaar blijft in nieuwbouw en historische bebouwing. 

Over de herontwikkeling

Het Museumkwartier ligt in een gebied dat aangewezen is als beschermd stadsgezicht, met een bijzondere cultuurhistorische waarde vanwege de industriële panden uit de negentiende eeuw. Nagenoeg alle monumentale pakhuizen en kantoren aan de Vetteoords- en Westhavenkade blijven behouden, en krijgen een woonfunctie. Voor enkele panden aan de kades is, gezien de bouwkundige staat, besloten om op historiserende wijze nieuw te bouwen. Bijzondere elementen herstellen we.

Voor het binnenterrein is een nieuwbouwplan met vrije sector koopwoningen opgesteld. De nieuwbouw en bestaande bebouwing worden zorgvuldig met elkaar verbonden, met respect voor het verleden. Hiermee blijft de karakteristieke uitstraling van de Sprijpanden, het Kwakkelstein-complex en de Warmelo & Van der Drift-panden behouden. Er ontstaat een bijzonder en kleinschalig woongebied met een divers aanbod, zowel in woningtypen als in prijsklassen. Het binnengebied is autovrij met veel groen en pleintjes waar bewoners elkaar ontmoeten. In combinatie met de ligging nabij het station en het centrum, wordt het Museumkwartier een aantrekkelijk woongebied dat onderdeel is van de Rivierzone.

De gemeente Vlaardingen en BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling hebben afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het Museumkwartier. Op donderdagavond 2 juni organiseerde BPD een informatiebijeenkomst. Daar lichtten zij de plannen toe. Van de bijeenkomst is een opname gemaakt. Deze kunt u hieronder bekijken.

Het bestemmingsplan voor het binnengebied en het wijzigingsplan voor de Westhavenkade liggen sinds 27 mei zes weken ter inzage. Dat betekent dat iedereen formeel kan reageren op de plannen. Op het bestemmingsplan kan iedereen reageren. Op het wijzigingsplan kunnen alleen belanghebbenden reageren. Meer informatie over het bestemmingsplan vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. De bedoeling is dat nog dit jaar gestart gaat worden met de werkzaamheden. Tot en met 6 juli 2022 kunnen zienswijzen worden ingediend. Wilt u liever een afspraak maken? Dan kunt u bellen met (010) 248 4000.