Rioolonderhoud

Als eigenaar van een woning, bedrijfspand of ander bouwwerk bent u er verantwoordelijk voor dat uw pand is aangesloten op het gemeentelijk riool. Bij rioolproblemen kan een loodgieter constateren of het probleem in het hoofdrioolstelsel zit of in uw eigen woning of op uw eigen terrein. Rioolproblemen op het eigen terrein, zijn de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van het hoofdrioolstelsel.

Hoe werkt het?
 • U bent zelf verantwoordelijk voor problemen aan het riool van uw eigen woning of op eigen terrein.
 • Als u een klacht heeft over stank, rioolverstopping of verzakking van de weg als gevolg van rioollekkage in het hoofdriool, meldt u dit bij de gemeente via de Buitenlijn, via de BuitenBeter app of tel. (010) 248 4000
 • U mag zelf geen werkzaamheden (laten) verrichten aan het riool in openbaar gebied tenzij u hiervoor toestemming heeft van de gemeente.
Kosten en vergoeding
 • Zit de verstopping in uw woning/bedrijf of op eigen terrein? Dan moet u of uw verhuurder zelf ervoor zorgen dat de verstopping wordt opgelost en de kosten hiervan betalen.
 • Is een verstopping van het openbaar riool veroorzaakt door onjuist gebruik van het particulier riool (bijvoorbeeld door het deponeren van zaken als vet, wegwerpdoekjes en verbandmiddelen, dan komen de kosten voor rekening van de eigenaar van het particulier riool. Een overzicht van wat wel en niet in het riool mag vindt u op www.nietinhetriool.nl.
 • In sommige gevallen kunt u de gemeente vragen om een vergoeding van de kosten voor inspectie en reiniging binnen uw woning/bedrijf of eigen terrein (let op: we vergoeden dus geen andere werkzaamheden dan de inspectie en reiniging). Dit kan voor een bedrag van maximaal € 320,- als bijvoorbeeld vaststaat dat:
  • de verstopping zich niet bevindt in woning/bedrijf of op eigen terrein
  • de verstopping niet is veroorzaakt door onjuist gebruik van het particulier riool
  • de verstopping in het gemeentelijk deel van het riool zit

Een verzoek tot vergoeding van de kosten voor inspectie en reiniging kunt u sturen aan:

Gemeente Vlaardingen
Team Uitvoering
Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen

Stuur de nota van de loodgieter mee met de inspectierapportage en een video met de inspectiebeelden. Het gaat om een video gemaakt door de loodgieter (dus geen eigen kopie van opnamen gemaakt met een telefoon) waarop we de binnenzijde van de aansluiting kunnen zien, inclusief de afstand in meters. Uw loodgieter weet, als het goed is, precies wat we hier mee bedoelen! Op de nota moet de datum van de uitvoering van de werkzaamheden staan en de aard van de uitgevoerde werkzaamheden. U kunt deze gegevens ook sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier.

Hoe lang duurt het?

Als problemen met het hoofdriool de veiligheid in gevaar brengen door bijvoorbeeld een verzakking in de weg, dan neemt de gemeente binnen 24 uur het gevaar weg. Overige meldingen pakken we binnen 4 werkdagen op.

De gemeente geeft binnen 4 werkdagen een reactie op uw verzoek voor vergoeding van de kosten.

Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.