Is hier een opleiding voor?

Vraag

Is hier een opleiding voor?

Antwoord

Ja, en de opleiding wordt volledig vergoed door de gemeente.