Is de werktijd flexibel in te richten?

Vraag

Is de werktijd flexibel in te richten?

Antwoord

Ja, de werktijd kan flexibel worden ingericht.