Barbecue in Vlaardingen

Barbecueën in de openbare ruimte is in principe toegestaan. Hierbij mag er geen sprake zijn van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving.

Op deze plekken mag u niet barbecueën:

 • Oranjepark
 • Park ’t Nieuwelant
 • Van Kinsbergenplaats
 • het Klauterwoud
 • kinderspeelplaatsen, speelvelden, delen van de weg waarop kinderstraatmeubilair is geplaatst, zandbakken en trapvelden

Regels

Houd bij gebruik van de barbecue(s) rekening met het volgende:

 • Zorg dat de barbecue stabiel staat. Zet deze op een stevige en vlakke ondergrond.
 • Zet de barbecue op minimaal 2 meter afstand van andere objecten zoals (party)tenten, tuinmeubels, (boodschappen)tassen enz. om te voorkomen dat het vuur overslaat.
 • Verplaats de barbecue niet als deze aan is.
 • Houdt een blusmiddel in de buurt, bijvoorbeeld een emmer zand, een schuimblusser of blusdekens. Geen water!
 • Zorg dat kinderen en huisdieren uit de buurt van de barbecue blijven.

Houd bij gebruik van de gasbarbecue rekening met het volgende:

 • Controleer de datum op de gasfles
 • Controleer de gasslang op gaatjes.
 • Zet de gasfles rechtop naast de barbecue. Nooit onder de barbecue.
 • Steek de barbecue aan op het moment dat u het gas opendraait.
 • Leeg de opvangbak onder de barbecue regelmatig. Verbrand eten en gloeiend heet vet is een gevaarlijke combinatie.
 • Controleer bij het uitzetten van de barbecue of de gasfles goed is afgesloten en afgekoppeld.

Regels alcoholgebruik

Het is verboden op of aan de weg alcoholhoudende drank te gebruiken indien dit gepaard gaat met gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- en leefklimaat aantasten of anderszins overlast veroorzaken. Houd het in ieder geval gezellig, want overlast door alcohol blijft overal strafbaar.