Openbare ruimte en duurzaamheid

 • Visie openbare ruimte

  Identiteit, gastvrij en bruikbaar, gezond en duurzaam. Dat zijn de waarden die belangrijk zijn voor de openbare ruimte in Vlaardingen. De openbare ruimte doet ertoe. Een prettige openbare ruimte verhoogt het woonplezier, trekt mensen aan en versterkt de economie.

 • De Buitenlijn (Meldpunt Openbare Ruimte)

  Ziet u losliggende stoeptegels, kapotte verlichting, overhangend groen, een omvergereden paaltje, een kapot speeltoestel, zwerfvuil, een gat in de weg, een omgewaaide boom, een scheefstaand verkeersbord, illegale dumpingen? Of andere overlast, schades of problemen? Maak een melding!

 • Gladheidbestrijding / strooien

  Sneeuw en gladheid kunnen problemen in het verkeer veroorzaken. Het bestrijden van gladheid is een belangrijke taak waarvoor de gemeente en bewoners samen verantwoordelijk zijn.

 • Rioolonderhoud

  Als eigenaar van een woning, bedrijfspand of ander bouwwerk bent u er verantwoordelijk voor dat uw pand is aangesloten op het gemeentelijk riool. Bij rioolproblemen kan een loodgieter constateren of het probleem in het hoofdrioolstelsel zit of in uw eigen woning of op uw eigen terrein. Rioolproblemen op het eigen terrein, zijn de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van het hoofdrioolstelsel.

 • Afvalwater lozen

  Het is niet toegestaan om buiten het riool afvalwater te lozen zoals koelwater, huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater. De meeste woningen zijn aangesloten op het riool. Voor woningen en inrichtingen die (nog) niet op het riool zijn aangesloten is het mogelijk om hiervoor bij de gemeente een ontheffing aan te vragen.

 • Duurzaamheid

  Zelf een steentje bijdragen aan een beter milieu en een gezonde en leefbare stad? Of bent u door energie te besparen graag minder geld kwijt aan de energierekening? De gemeente ondersteunt bewoners, organisaties en ondernemers op verschillende manieren om zelf te werken aan duurzaamheid.

 • Broekpolder

  Het natuur- en recreatiegebied Broekpolder beslaat een kwart van het Vlaardings grondgebied. U kunt hier wandelen, fietsen, spelen, paardrijden en watersporten.

 • Parken en Heemtuin

  Vlaardingen heeft mooie parken in de stad: park Holy aan de Amsterdamlaan, Het Hof-Oranjepark aan de Hoflaan en park ‘t Nieuwelant, een groene buffer tussen de woonwijk Babberspolder-Oost en de snelweg A4. Daarnaast is er de Heemtuin in de Westwijk.

 • Kwaliteit zwemwater

  In Vlaardingen kunt u op sommige plekken in natuurwater zwemmen, zoals in de Krabbeplas. De kwaliteit van het water kan in de zomer snel veranderen. Het is daarom verstandig de kwaliteit van het water vóór het zwemmen te checken.

 • Milieu

  Zoekt u informatie of heeft u overlast van geluid, geur, stof of een andere onderwerp met betrekking tot het van milieu? Lees dan verder.

 • Hondenbeleid

  Honden horen er bij in onze stad. Zij dragen bij aan de levendigheid en de sociale samenhang van de buurt. Om er voor te zorgen dat we met elkaar de buitenruimte netjes en plezierig houden, zijn er regels voor het uitlaten van honden.

 • Japanse duizendknoop

  Vlaardingen is dol op groen. Maar de groene wouden die opschieten als de Japanse duizendknoop de kop op steekt, die zijn minder welkom. Lees hier waarom we dit plantje in Vlaardingen graag een kopje kleiner maken en wat u kunt doen om daarbij te helpen.

 • Regionale Energiestrategie (RES)

  In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Bent u benieuwd naar de stand van zaken voor onze eigen energieregio? Vlaardingen maakt deel uit van de energieregio Rotterdam-Den Haag.