Openbare ruimte en duurzaamheid

 • De Buitenlijn (Meldpunt Openbare Ruimte)

  Ziet u losliggende stoeptegels, kapotte verlichting, overhangend groen, een omvergereden paaltje, een kapot speeltoestel, zwerfvuil, een gat in de weg, een omgewaaide boom, een scheefstaand verkeersbord, illegale dumpingen? Of andere overlast, schades of problemen? Maak een melding!

 • Duurzaamheid

  Zelf een steentje bijdragen aan een beter milieu en een gezonde en leefbare stad? Of bent u door energie te besparen graag minder geld kwijt aan de energierekening? De gemeente ondersteunt bewoners, organisaties en ondernemers op verschillende manieren om zelf te werken aan duurzaamheid.

 • Gladheidbestrijding / strooien

  Sneeuw en gladheid kunnen problemen in het verkeer veroorzaken. Het bestrijden van gladheid is een belangrijke taak waarvoor de gemeente en bewoners samen verantwoordelijk zijn.

 • Spelen in Vlaardingen

  De openbare ruimte is van ons allemaal. Dus ook van de kinderen in onze stad! Daarom richten we speciaal voor hen plekken in waar zij lekker kunnen spelen. Er is niet overal evenveel ruimte, maar we proberen ervoor te zorgen dat er in elke buurt kleine speelplekjes zijn: een wipkip, een draaitoestel, een trapveldje of een schommel. Zo kunnen alle kinderen dicht bij huis spelen. Verdeeld door de stad zijn er ook een paar grotere speelplekken. Daar kan de hele wijk gebruik van maken en soms komen er zelfs kinderen uit andere wijken speelavonturen beleven op deze grotere speelplekken!

  Speeltoestellen hebben niet het eeuwige leven. Als ze vervangen moeten worden, is er vaak de mogelijkheid met de gemeente mee te denken over de nieuwe richting. Op deze pagina informeren we u over de meedenkmogelijkheden en over werkzaamheden aan speelplekken.

 • Visie openbare ruimte

  Identiteit, gastvrij en bruikbaar, gezond en duurzaam. Dat zijn de waarden die belangrijk zijn voor de openbare ruimte in Vlaardingen. De openbare ruimte doet ertoe. Een prettige openbare ruimte verhoogt het woonplezier, trekt mensen aan en versterkt de economie.

 • Rioolonderhoud

  Als eigenaar van een woning, bedrijfspand of ander bouwwerk bent u er verantwoordelijk voor dat uw pand is aangesloten op het gemeentelijk riool. Bij rioolproblemen kan een loodgieter constateren of het probleem in het hoofdrioolstelsel zit of in uw eigen woning of op uw eigen terrein. Rioolproblemen op het eigen terrein, zijn de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van het hoofdrioolstelsel.

 • Afvalwaterzuivering De Groote Lucht

  Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft in 2021 de wens uitgesproken om een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) te bouwen, omdat de huidige installatie, De Groote Lucht, aan het einde van zijn levensduur en capaciteit is. Het vervangen van de huidige AWZI is nodig om ook in de toekomst het afvalwater te kunnen zuiveren voor de bewoners en bedrijven in Vlaardingen en de regio. De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad zorgen geuit over de plannen. Na uitvoerig onderzoek en intensief overleg is het college van B&W met Delfland tot een overeenkomst gekomen die niet alleen de zorgen van de gemeenteraad en inwoners wegneemt, maar ook een verbetering oplevert voor de stad en ook voor de regio. In een raadsvoorstel vraagt het college aan de gemeenteraad om in te stemmen met de plannen van het Hoogheemraadschap van Delfland voor nieuwbouw van de AWZI.

 • Afvalwater lozen

  Het is niet toegestaan om buiten het riool afvalwater te lozen zoals koelwater, huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater. De meeste woningen zijn aangesloten op het riool. Voor woningen en inrichtingen die (nog) niet op het riool zijn aangesloten is het mogelijk om hiervoor bij de gemeente een ontheffing aan te vragen.

 • Broekpolder

  Het natuur- en recreatiegebied Broekpolder beslaat een kwart van het Vlaardings grondgebied. U kunt hier wandelen, fietsen, sporten, spelen, paardrijden en watersporten. Het gebied is in de loop der jaren veranderd naar een gebied met meer natuurlijke diversiteit en allerlei recreatieve voorzieningen.

 • Parken en Heemtuin

  Vlaardingen heeft mooie parken in de stad: park Holy aan de Amsterdamlaan, Het Hof-Oranjepark aan de Hoflaan en park ‘t Nieuwelant, een groene buffer tussen de woonwijk Babberspolder-Oost en de snelweg A4. Daarnaast is er de Heemtuin in de Westwijk.

 • Kwaliteit zwemwater

  In Vlaardingen kunt u op sommige plekken in natuurwater zwemmen, zoals in de Krabbeplas. De kwaliteit van het water kan in de zomer snel veranderen. Het is daarom verstandig de kwaliteit van het water vóór het zwemmen te checken.

 • Milieu

  Zoekt u informatie of heeft u overlast van geluid, geur, stof of een andere onderwerp met betrekking tot het van milieu? Lees dan verder.

 • Hondenbeleid

  Honden horen er bij in onze stad. Zij dragen bij aan de levendigheid en de sociale samenhang van de buurt. Om er voor te zorgen dat we met elkaar de buitenruimte netjes en plezierig houden, zijn er regels voor het uitlaten van honden.

 • Japanse duizendknoop

  Vlaardingen is dol op groen. Maar de groene wouden die opschieten als de Japanse duizendknoop de kop op steekt, die zijn minder welkom. Lees hier waarom we dit plantje in Vlaardingen graag een kopje kleiner maken en wat u kunt doen om daarbij te helpen.

 • Regionale Energiestrategie (RES)

  We vinden het heel gewoon dat we in een warm huis wonen, het licht aan kunnen doen, warm kunnen douchen en dat de koelkast, de computer en het fornuis het doen. Dit willen we graag zo houden, ook als we overstappen op duurzame energie. Om dit mogelijk te maken werken we in de energieregio Rotterdam Den Haag samen.

 • Nieuwe bomenverordening in de maak

  Extra bescherming voor bijzondere bomen in het buitengebied!

  Iedere gemeente heeft een bomenverordening. Het is het stuk waarin de regels staan van de gemeente als het gaat over bomen. De regels om bomen te beschermen, de voorwaarden voor het kappen van een boom, de handhaving van die regels en compensatie van bomen die gekapt worden. Die bomenverordening is geldig binnen de bebouwde kom. De bomen die buiten de bebouwde kom staan, daarvoor staan regels in de Wet natuurbescherming en de provincie is de instantie die toeziet op naleving hiervan. Binnenkort wordt een nieuwe bomenverordening in de raad besproken omdat de nieuwe bomenverordening niet meer actueel is en aangepast moet worden op vernieuwde landelijke wetgeving.

 • Meetnetwerk luchtkwaliteit: Neus van Vlaardingen

  Wie gezond wil leven, kan allerlei goede keuzes maken. Maar er zijn ook zaken waar u niet of nauwelijks invloed op heeft. De luchtkwaliteit bijvoorbeeld. Met het Vlaardings luchtmeetnetwerk ‘Neus van Vlaardingen’ brengen 50 Vlaardingse huishoudens een jaar lang de luchtkwaliteit in de stad in beeld.

 • Wild van Vlaardingen

  Voor natuurliefhebbers is er heel wat moois te zien in onze stad. Onze stadsecoloog neemt u op deze pagina mee naar buiten. Geniet van haar ontmoetingen met dieren en planten én met actieve stadsgenoten die de handen uit de mouwen steken voor een nog groenere stad.

 • Tegel voor tegel naar een groener Vlaardingen

  08 augustus 2023

  Toe aan extra lichaamsbeweging? Begin in de tuin! Help de tuin aan minder tegels en meer groen. Zo werkt u niet alleen aan extra spierballen, maar verzamelt u ook punten voor Vlaardingen in het NK-tegelwippen dat van 21 maart tot en met 31 oktober weer plaats vindt.

 • Toegankelijke openbare ruimte voor mensen met een beperking

  Een stijl afritje van de stoep, een abrupt einde van een geleidelijn… wie niet of niet goed kan lopen of zien, loopt – soms letterlijk! – aan tegen de inrichting van onze buitenruimte. Die mensen nodigen we graag uit voor een wandeling door de stad op woensdag 17 mei. Met elkaar kijken we tijdens deze schouw of we op deze route mogelijkheden zien om de buitenruimte beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

 • Barbecue in Vlaardingen

  Barbecueën in de openbare ruimte is in principe toegestaan. Hierbij mag er geen sprake zijn van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving.