Openbare ruimte en duurzaamheid

 • De Buitenlijn (Meldpunt Openbare Ruimte)

  Ziet u losliggende stoeptegels, kapotte verlichting, overhangend groen, een omvergereden paaltje, een kapot speeltoestel, zwerfvuil, een gat in de weg, een omgewaaide boom, een scheefstaand verkeersbord, illegale dumpingen? Of andere overlast, schades of problemen? Maak een melding!

 • Gladheidbestrijding / strooien

  Sneeuw en gladheid kunnen problemen in het verkeer veroorzaken. Het bestrijden van gladheid is een belangrijke taak waarvoor de gemeente en bewoners samen verantwoordelijk zijn.

 • Visie openbare ruimte

  Identiteit, gastvrij en bruikbaar, gezond en duurzaam. Dat zijn de waarden die belangrijk zijn voor de openbare ruimte in Vlaardingen. De openbare ruimte doet ertoe. Een prettige openbare ruimte verhoogt het woonplezier, trekt mensen aan en versterkt de economie.

 • We planten 1.400 bomen!

  Het najaar is het mooiste plantseizoen voor bomen. Dit najaar 2021/2022 planten we ruim 1.400 bomen aan. We grijpen iedere 100e boom aan om enkele bijzonderheden over deze nieuwe groene stadsgenoten met u te delen.

 • Rioolonderhoud

  Als eigenaar van een woning, bedrijfspand of ander bouwwerk bent u er verantwoordelijk voor dat uw pand is aangesloten op het gemeentelijk riool. Bij rioolproblemen kan een loodgieter constateren of het probleem in het hoofdrioolstelsel zit of in uw eigen woning of op uw eigen terrein. Rioolproblemen op het eigen terrein, zijn de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van het hoofdrioolstelsel.

 • Waterzuivering De Groote Lucht

  De gemeente Vlaardingen en het Hoogheemraadschap van Delfland doen gezamenlijk onderzoek naar de toekomst van de waterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht. De huidige waterzuiveringsinstallatie is na ruim 40 jaar verouderd en voldoet niet meer aan de geldende standaarden en moet daarom vervangen worden. Daarbij zijn er twee varianten in beeld: renovatie op de huidige locatie of nieuwbouw op het terrein van Vergulde Hand West.

 • Afvalwater lozen

  Het is niet toegestaan om buiten het riool afvalwater te lozen zoals koelwater, huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater. De meeste woningen zijn aangesloten op het riool. Voor woningen en inrichtingen die (nog) niet op het riool zijn aangesloten is het mogelijk om hiervoor bij de gemeente een ontheffing aan te vragen.

 • Duurzaamheid

  Zelf een steentje bijdragen aan een beter milieu en een gezonde en leefbare stad? Of bent u door energie te besparen graag minder geld kwijt aan de energierekening? De gemeente ondersteunt bewoners, organisaties en ondernemers op verschillende manieren om zelf te werken aan duurzaamheid.

 • Broekpolder

  Het natuur- en recreatiegebied Broekpolder beslaat een kwart van het Vlaardings grondgebied. U kunt hier wandelen, fietsen, spelen, paardrijden en watersporten.

 • Parken en Heemtuin

  Vlaardingen heeft mooie parken in de stad: park Holy aan de Amsterdamlaan, Het Hof-Oranjepark aan de Hoflaan en park ‘t Nieuwelant, een groene buffer tussen de woonwijk Babberspolder-Oost en de snelweg A4. Daarnaast is er de Heemtuin in de Westwijk.

 • Kwaliteit zwemwater

  In Vlaardingen kunt u op sommige plekken in natuurwater zwemmen, zoals in de Krabbeplas. De kwaliteit van het water kan in de zomer snel veranderen. Het is daarom verstandig de kwaliteit van het water vóór het zwemmen te checken.

 • Milieu

  Zoekt u informatie of heeft u overlast van geluid, geur, stof of een andere onderwerp met betrekking tot het van milieu? Lees dan verder.

 • Hondenbeleid

  Honden horen er bij in onze stad. Zij dragen bij aan de levendigheid en de sociale samenhang van de buurt. Om er voor te zorgen dat we met elkaar de buitenruimte netjes en plezierig houden, zijn er regels voor het uitlaten van honden.

 • Japanse duizendknoop

  Vlaardingen is dol op groen. Maar de groene wouden die opschieten als de Japanse duizendknoop de kop op steekt, die zijn minder welkom. Lees hier waarom we dit plantje in Vlaardingen graag een kopje kleiner maken en wat u kunt doen om daarbij te helpen.

 • Regionale Energiestrategie (RES)

  We vinden het heel gewoon dat we in een warm huis wonen, het licht aan kunnen doen, warm kunnen douchen en dat de koelkast, de computer en het fornuis het doen. Dit willen we graag zo houden, ook als we overstappen op duurzame energie. Om dit mogelijk te maken werken we in de energieregio Rotterdam Den Haag samen.

 • Nieuwe bomenverordening in de maak

  Extra bescherming voor bijzondere bomen in het buitengebied!

  Iedere gemeente heeft een bomenverordening. Het is het stuk waarin de regels staan van de gemeente als het gaat over bomen. De regels om bomen te beschermen, de voorwaarden voor het kappen van een boom, de handhaving van die regels en compensatie van bomen die gekapt worden. Die bomenverordening is geldig binnen de bebouwde kom. De bomen die buiten de bebouwde kom staan, daarvoor staan regels in de Wet natuurbescherming en de provincie is de instantie die toeziet op naleving hiervan. Binnenkort wordt een nieuwe bomenverordening in de raad besproken omdat de nieuwe bomenverordening niet meer actueel is en aangepast moet worden op vernieuwde landelijke wetgeving.