Vergoeding leerlingenvervoer

De vergoeding leerlingenvervoer is een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de vervoerskosten naar school. Dit kan ook vervoer per taxi of schoolbus zijn dat door de gemeente wordt verzorgd. U kunt deze vergoeding aanvragen bij de gemeente. Doe uw aanvraag vóór 22 juni 2020. 

U kunt de vervoerskosten (gedeeltelijk) vergoed krijgen als: 

 • uw kind door een beperking niet (alleen) kan reizen.
 • u meer dan 6 kilometer van de dichtstbijzijnde, voor uw kind toegankelijke school woont.

Afhankelijk van uw situatie kan de gemeente een eigen bijdrage vragen of een financiële drempel hanteren.

Direct regelen

Aanvraag leerlingenvervoer

Logo DigiDAanvraag leerlingenvervoer (inloggen met DigiD)

Hoe werkt het?
 • Lees eerst de toelichting voordat u uw aanvraag doet.
 • Vraag de vergoeding leerlingenvervoer digitaal aan, met of zonder DigiD.

  Aanvraag leerlingenvervoer

  Logo DigiDAanvraag leerlingenvervoer (inloggen met DigiD)

 • Doe uw aanvraag voor het schooljaar 2020-2021 voor 22 juni 2020. 
 • Verzamel deze gegevens om het digitale formulier vergoeding leerlingenvervoer in te vullen:
  • Gegevens van de aanvrager (ouders, voogden of verzorgers). Is uw kind meerderjarig en kan uw kind zelfstandig beslissingen nemen? Dan mag uw kind de aanvraag zelf doen.
  • Gegevens van uw kind.
  • Gegevens van de school.
  • Een door de school ingevulde en ondertekende verklaring. Hiervoor print u de verklaring(pdf, 19,3 kB) uit en laat u deze invullen. Scan daarna de verklaring in of maak er een foto van.
Kosten

Afhankelijk van uw situatie vraagt de gemeente een eigen bijdrage.

Waar kunt u terecht?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het digitale formulier ‘Aanvraag leerlingenvervoer’? Dan kunt u hiervoor terecht bij de formulierenbrigade. Heeft u vragen? Dan kunt u een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

Hoe lang duurt het?

De gemeente is verplicht binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag te nemen. Deze termijn mogen wij met maximaal 4 weken verlengen. Soms is dit nodig als bijvoorbeeld een leerling gekeurd moet worden of als er meer informatie noodzakelijk is. U ontvangt hierover bericht.