Peuterspeelzalen en kinderopvang

Uw peuter is van harte welkom bij de peuterspeelzalen in Vlaardingen. In de peuterspeelzaal kan uw peuter spelen, ontdekken en zich ontwikkelen. Peuters doen allerlei spelactiviteiten en ze gaan ook naar buiten om ‘de wereld te ontdekken’.

De peuterspeelzalen in Vlaardingen zijn gekoppeld aan een basisschool. Vanuit de peuterspeelzaal ontstaat een doorgaande lijn naar groep 1. Een goede voorbereiding op de basisschool.

Vaste dagdelen per week

Uw peuter bezoekt de peuterspeelzaal zes uur per week, op twee vaste dagdelen. Een groep bestaat uit maximaal zestien peuters. De peuterspeelzalen zijn geopend in de schoolweken en gesloten tijdens de schoolvakanties.

Peuters met een VVE indicatie

In de peuterspeelzaal wordt gewerkt met voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het VVE programma, waarmee spelenderwijs taal- en ontwikkelingsondersteuning wordt geboden, wordt gebruikt voor alle kinderen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (het consultatiebureau) geeft aan of uw peuter extra ondersteuning nodig heeft. Peuters met een VVE-indicatie bezoeken de peuterspeelzaal twaalf uur per week, op vier vaste dagdelen. De twee extra dagdelen voor peuters met een VVE indicatie worden betaald door de gemeente Vlaardingen. U als ouder neemt verplicht deel aan ouderbijeenkomsten in de peuterspeelzaal van Stichting Aanzet. Wanneer u een VVE indicatie voor uw peuter heeft, kunnen medewerkers van Stichting Aanzet u informeren en begeleiden bij de aanmelding van uw peuter voor de peuterspeelzaal. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Aanzet, www.stichtingaanzet.nl of bel (010)  232 2111.

Wat kost de peuterspeelzaal?

De peuterspeelzalen in Vlaardingen vallen onder de Wet Kinderopvang en zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Dit kan op verschillende manieren:

  1. Werkende en studerende ouders ontvangen kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Als u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag betaalt u het volledige maandtarief aan de aanbieder en krijgt u via de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst een deel van de kosten terug. Wilt u weten of u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen voor de peuterspeelzaal? Kijk op www.belastingdienst.nl/toeslagen
  2. Wanneer u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal.

Bekijk de tabel ouderbijdrage peuterspeelzalen 2019(pdf, 60 kb)

Hoe meldt u uw peuter aan?

U kunt uw kind vanaf de leeftijd van een jaar aanmelden voor de peuterspeelzaal. U bent vrij in uw keuze voor een peuterspeelzaal. U kunt bij de aanmelding van uw peuter al rekening houden met de basisschool van uw voorkeur. Voor aanmelding en informatie over de organisaties en locaties, openingstijden, kosten en inschrijving en de plaatsingsmogelijkheden van de peuterspeelzalen in Vlaardingen kijkt u op de websites van:

De medewerkers van deze organisaties informeren en adviseren u graag persoonlijk.

Kwaliteit

Alle peuterspeelzalen in Vlaardingen werken met een erkend VVE-programma en voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor kinderopvang. Zij worden gecontroleerd door een onafhankelijk inspecteur van de GGD. Rapporten kunt u inzien via www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Zoekt u een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een gastouder of een gastouderbureau?

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen. Daar vindt u ook de organisaties die kinderopvang aanbieden in Vlaardingen.