Economische Adviesraad Vlaardingen

‘Vlaardingen 2035, stad om van te dromen’ is het motto van de Economische Adviesraad (EAV), die gevraagd en ongevraagd het college van B en W adviseert. De EAV bestaat uit personen met een hart voor de stad. Zij hebben allemaal verschillende verantwoordelijkheden, netwerken en kennis in de stad of in de regio, die ze met elkaar en anderen delen. De afgelopen jaren is de EAV steeds meer een álgemene denktank’ voor het college geworden. Ook niet-economische projecten en activiteiten in en voor Vlaardingen hebben de aandacht.

Groepsfoto EAV 2023
Klik op de foto voor de profielen van de leden van de EAV

Thema's 2022-2026

Van 2022 tot 2026 legt de Economische Adviesraad de focus op de ‘stadsprogramma’s  Vlaardingen’ bepaald in Coalitieakkoord 2022 - 2026: ‘Groei en bloei voor Vlaardingen’.

Deze stadsprogramma's zijn:

 • Veilig Vlaardingen
 • Nieuwe Rivierzone
 • Nieuwe Binnenstad
 • Groen Vlaardingen
 • Leefbaar Vlaardingen
 • Nieuwe Westwijk
 • Nieuwe Energie
 • Zorgzaam Vlaardingen

Uitgebrachte adviezen

 • Blue City Vlaardingen
 • Rivierfront en toekomst Unilever
 • Onderwijs en Maakindustrie
 • Riverboard en Vlaardingen in de regio
 • FIA en ZIA
 • Woonvisie
 • Herstelplan Vlaardingen
 • Lobbytraject Vlaardingen
 • Gebiedsvisie Stadscentrum en Leegstand
 • Vlaardingen 750
 • Ondermijning Bedrijventerreinen
 • Westwijk Nationaal Programma

Contact

Heeft u een vraag aan de EAV of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar info@economischeadviesraadvlaardingen.nl

Of volg de EAV op social media: