Bert van Meggelen

Bert van Meggelen (1946) is directeur van Maatwerk, bureau voor stedelijke projecten en culturele planologie. Hiervoor was hij onder meer werkzaam bij de gemeente Rotterdam als Intendant Rotterdam 2001 Culturele Hoofdstad van Europa en als Directeur Academie van Bouwkunst Rotterdam. Verder treedt hij vaak op als moderator, debatleider of dagvoorzitter op de gebieden architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en kunst.

Bert van MeggelenBert van Meggelen is geboren in Vlaardingen en woonde er ruim 20 jaar. Hij woont nu in Rotterdam-Delfshaven en heeft een tweede huis aan de Vlaardinger Vaart.

Overige nevenfuncties

  • voorzitter Waterwegcultuurprijs
  • voorzitter Stichting Keramiek Promotie Delft
  • lid maatschappelijk beraad rond Herman Meijer

Toegevoegde waarde

“Ik wil binnen de EAV de stem van kunst en cultuur laten horen, de betekenis van cultuur articuleren in de economische context die de EAV biedt. Economie is niet iets zelfstandigs, maar maakt integraal en onlosmakelijk deel uit van de maatschappij en de gemeenschap. De meerwaarde van de EAV neemt naar mijn idee dan ook toe, naarmate de vrijheid van denken toeneemt, de onverwachtheid van interventies groot is, de adviezen prikkelen, omdat ze niet vanzelfsprekend zijn, maar wel uitdrukkelijk spreken.”