Statushouders (vergunninghouders)

Bent u een vluchteling met een vergunning voor een (tijdelijk) verblijf in Nederland? Dan bent u statushouder of vergunninghouder. U heeft dan een aantal rechten en plichten om zo snel en goed mogelijk te integreren en mee te doen in de samenleving.

Hoe werkt het? 
  • De gemeente Vlaardingen heeft als wettelijke taak statushouders te huisvesten. Komt u als statushouder in Vlaardingen wonen? VluchtelingenWerk en de woningcorporaties Waterweg Wonen en Samenwerking helpen u bij het vinden van een woning. Daarnaast zijn er veel Vlaardingse organisaties en Vlaardingers die zich inzetten om u te helpen met het maken van contact in de wijk.
  • Als statushouder heeft u ook verplichtingen. U moet Nederlands leren spreken, lezen, schrijven en begrijpen. Daarnaast moet u kennis opdoen over het leven in Nederland. Dit heet inburgeren .
  • Wilt u hulp bij het leren spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal? Dan kunt u terecht bij Vluchtelingenwerk via www.vluchtelingenwerk.nl  of bij de B, het taal- en informatiecoördinatiepunt van de bibliotheek via www.bibliotheek.vlaardingen.nl.
  • Zoekt u als statushouder werk, inkomen of een opleiding? Kijk voor meer informatie over hulp op www.stroomopwaarts.nl.
  • Heeft u juridische vragen? Dan kunt u hulp krijgen bij VluchtelingenWerk.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.