Inburgeren

Komt u van buiten de Europese Unie langdurig in Nederland wonen en heeft u een verblijfsvergunning? Dan moet u verplicht inburgeren. Dit betekent dat u Nederlands moet leren spreken, lezen, schrijven en begrijpen. Daarnaast moet u leren hoe het dagelijks leven werkt in Nederland en wat de regels, normen en waarden zijn. Na een inburgeringsexamen bent u wettelijk ingeburgerd.

Voorwaarden

Verplichte inburgering geldt als u aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • u bent tussen de 18 en 68 jaar;
 • u heeft een verblijfsvergunning;
 • u komt voor langere tijd naar Nederland;
 • u heeft geen paspoort van een land uit de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), Turkije of Zwitserland.
Hoe werkt het?

Kreeg u na 1 januari 2013 uw verblijfsvergunning? Dan ontvangt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waarin staat dat u verplicht moet inburgeren.

 • U regelt zelf uw lessen voor inburgering.
 • U vraagt zelf uw examen aan. U moet slagen vóór de datum die in de brief van DUO staat.
 • U betaalt zelf de kosten voor het inburgeren. Kunt u dit niet betalen? Dan kunt u geld lenen via DUO. Kijk voor meer informatie op www.inburgeren.nl
  Let op: de school waar u lessen volgt en examen doet, moet wel een keurmerk hebben. Kijk voor meer informatie op www.blikopwerk.nl/keurmerk.
 • U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren.
Participatieverklaring

Als u inburgert, moet u een participatieverklaring ondertekenen. Zo verklaart u actief mee te willen doen in de Nederlandse samenleving. Ook verklaart u dat u rekening houdt met de rechten en plichten en dat u respect heeft voor de normen en waarden van Nederland. In de Nederlandse Grondwet en regelgeving is een aantal waarden en normen vastgelegd, zoals:

 • vrijheid van geloof en meningsuiting;
 • iedereen is gelijk, of je nu man, vrouw of lhbti bent;
 • je mag niet discrimineren en anderen mogen jou niet discrimineren;
 • je mag zelf bepalen met wie je trouwt.

Deze onderwerpen worden besproken tijdens workshops van het participatieverklaringstraject. Voor deelname aan het participatietraject krijgt u een uitnodiging van de gemeente. Dit gebeurt ongeveer een half jaar nadat u in Vlaardingen kwam wonen. U krijgt de uitnodiging voor deelname thuis. Aan het eind van de lessen ondertekent u de participatieverklaring. Dit moet binnen een jaar nadat u uw verblijfsvergunning kreeg.

Kosten
 • U betaalt zelf de kosten voor het inburgeren. 
 • Het ondertekenen van de participatieverklaring is gratis. 

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. Als DUO verantwoordelijk is voor uw inburgering kunt u bellen met (050) 599 9600. Heeft u vragen over de participatieverklaring? Neem contact op met de gemeente via (010) 248 4000.