Schade melden

Heeft u schade geleden als gevolg van gemeentelijk handelen? Of doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. 

Hoe werkt het

U vraagt de gemeente digitaal via het contactformulier of schriftelijk om schadevergoeding. In uw bericht of brief moet u alle gegevens die voor het onderzoek van belang  zijn vermelden, zoals:

  • Welke schade is er ontstaan;
  • Waar, wanneer en hoe laat is de schade ontstaan;
  • Wat waren de weersomstandigheden;
  • Is er sprake van letsel;
  • Waren er getuigen;
  • Is er aangifte bij de politie gedaan;
  • Is de schade al hersteld;
  • Op welk bedrag wordt de schade geschat;
  • Heeft u facturen? Stuur deze dan mee.

Vraagt u via het contactformulier een schadevergoeding aan, upload dan ook foto's van de schade en de schadelocatie, de facturen van de reparatiekosten en de aangifte bij de politie.

Vraagt u de gemeente schriftelijk om een schadevergoeding? Stuur uw brief en de gevraagde gegevens, foto’s en kopieën van facturen naar Gemeente Vlaardingen, t.a.v. Stedelijk Beheer, aansprakelijkheid, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.

De gemeente laat binnen 5 werkdagen weten of u een schadevergoeding krijgt en of uw schadedeclaratie wordt overgedragen aan de schadeverzekeraar van de gemeente. Verdere afhandeling gebeurt dan tussen u en de schadeverzekeraar.

Kosten

Geen

Vragen?

Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via het contactformulier of bellen met (010) 248 4000.