Kan ik een anonieme melding doen?

Vraag

Kan ik een anonieme melding doen?

Antwoord

U kunt alleen telefonisch, telefoonnummer (010) 248 4000, een anonieme melding doen. Bedenk wel dat de gemeente u dan niet over de voortgang van uw melding op de hoogte kan houden.