Wat is een A-verklaring en een B-verklaring?

Vraag

Wat is een A-verklaring en een B-verklaring?

Antwoord

Bij overlijden van een persoon in Nederland vult u in:

  • A-verklaring is de verklaring van overlijden, ingevuld door een arts of een lijkschouwer
  • B-verklaring is de doodsoorzaakverklaring, ingevuld door een arts

Bij een natuurlijke doodsoorzaak vult de behandelende arts of diens waarnemer deze formulieren in. Als de behandelende arts twijfelt aan een natuurlijke doodsoorzaak waarschuwt deze de gemeentelijke lijkschouwer. De gemeentelijke lijkschouwer vult dan de doodsoorzaakverklaring in, en afhankelijk van zijn oordeel, een verklaring van overlijden of een bericht aan de Officier van Justitie. Ook in geval van een doodgeboorte vult u een B-formulier in.
 

Zie ook deze producten