Projecten Vlaardinger Ambacht

 • De Wiggen

  De gemeente richt samen met Waterweg Wonen Babberspolder-Oost opnieuw in.

 • Herstructurering Babberspolder-Oost

 • Wijkaanpak Babberspolder-Oost

  Vanwege de grote herstructurering in Babberspolder-Oost is er extra aandacht voor de leefbaarheid in deze wijk. De gemeente Vlaardingen werkt samen met Minters en de sociale wijkonderneming, de stichting Vrienden van Vlaardinger-Ambacht, aan de wijkaanpak Babberspolder-Oost met steun van een subsidie van de rijksoverheid.

 • Locaties Van der Kooij

  De huidige eigenaar wil op zijn bedrijfslocaties aan het Burgemeester de Bordesplein, Plein Emaus en de Kethelweg, waar nu nog een garage en een showroom zijn gevestigd, woningbouw ontwikkelen.

 • Van Limburg Stirumstraat (voormalige Globeschool)

  Dit project is een herontwikkeling van de Globeschool aan de Van Limburg Stirumstraat tot 10 kluswoningen.