Bomen onder de loep

Boomveiligheidsonderzoek Centrum, Oostwijk en Ambacht

Wie een boom heeft, moet deze regelmatig laten controleren om te voorkomen dat er een onveilige situatie ontstaat als de boom in een slechte conditie raakt. In Vlaardingen staan in het openbaar gebied in de bebouwde kom ruim 28.000 bomen. Ieder jaar laat de gemeente een deel van deze bomen controleren zodat ze allemaal eens in de drie jaar aan de beurt komen. De komende weken gaan de boomcontroleurs op bezoek bij 8.000 bomen in het Centrum, de Oostwijk en Ambacht.

Zo op het oog

De controles door de boomcontroleurs, zijn visuele controles. De controleurs kijken of er iets aan de boom te zien is, wat duidt op problemen. Zwammen en schimmels, afgestorven takken, rottend hout aan de boomvoet, scheuren, een deskundig oog kan op basis van wat hij ziet een goede inschatting maken van de conditie van de boom. 

Een beetje meer aandacht

Door de stad verspreid staan bomen die meer aandacht nodig hebben. Bomen waarvan de gemeente weet dat ze ziek zijn of die in de laatste fase van hun leven zijn en daardoor risico hebben dat hun conditie sneller verslechterd. Deze bomen, krijgen ieder jaar bezoek van de boomveiligheidscontroleur.

Kappen of koesteren?

Bomen geven de stad karakter. Een stad met volwassen bomen heeft een fijne uitstraling, zorgt voor een fijne woonomgeving voor mens en dier en zorgt er bovendien voor dat er schaduw is in hete zomers. Reden genoeg dus om de bomen in onze stad te koesteren! Maar dan natuurlijk wel met oog voor de veiligheid van onze bewoners. 

En dan verder

In het najaar van 2019 heeft de gemeente een rapport van het onderzoek naar de boomveiligheid ontvangen. Op basis van dit rapport heeft de gemeente een beeld van de conditie van de onderzochte bomen. In totaal zijn er in deze ronde van het boomveiligheidsonderzoek 8.690 bomen gecontroleerd. Daarvan hadden 2.308 bomen gebreken zoals zwammen, beschadigingen of ziektes. Bij elk van deze bomen heeft de gemeente de afweging gemaakt of de boom nog behouden kan blijven. Daarbij is gelet op de soort, locatie, leeftijd, conditie, toekomstverwachting en veiligheid. Op basis van deze afweging moeten 42 van deze bomen worden gekapt. Verder zijn er ook 100 dode bomen aangetroffen. Voor een deel gaat het om net aangeplante bomen die niet zijn aangeslagen. De overige aangetaste bomen kunnen met wat onderhoud nog behouden blijven.

Afweging

Met een steekproef controleert de gemeente of de gemeentelijke groenmedewerkers zich kunnen vinden in de bevindingen van de boomveiligheidscontroleur. Daarbij wordt telkens een afweging gemaakt of een boom moet worden gekapt of met het nodige onderhoud nog een paar jaar een belangrijke bijdrage kan leveren aan een mooie groene stad. Na de vorige boomveiligheidscontrole heeft de gemeente na meldingen van bewoners en een eigen steekproef de verleende kapvergunning ingetrokken en bleek een aantal bomen toch nog behouden te kunnen blijven. Om herhaling daarvan te voorkomen, zal de gemeente voortaan bij elk boomveiligheidsonderzoek via een steekproef controleren of de eigen groendeskundigen zich kunnen vinden in de conclusies uit het onderzoek.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente, tel: (010) 248 4000 of vul het contactformulier in.