Landmeetkundige digitale gegevens

U kunt de Grootschalige Basis Kaart Vlaardingen en verschillende andere kaarten, plattegronden, foto’s en bestemmingsplannen digitaal bestellen via www.data.overheid.nl. De kaarten zijn ook zichtbaar via de kaartenbalie van Vlaardingen. Voor vragen over landmeetkundige gegevens kunt u terecht bij de gemeente. U ontvangt binnen 10 werkdagen uw bestelling. De kosten zijn afhankelijk van uw bestelling; u ontvangt hiervoor een factuur.

Voorwaarden
  • De gemeente beschikt over landmeetkundige gegevens. Dit is bedoeld om het openbare gebied goed te kunnen beheren en de begrenzingen tussen het openbare en particuliere gebied duidelijk op kaart te hebben.
  • Deze gegevens worden afgebeeld op de Grootschalige Basis Kaart Vlaardingen (GBKV). Op deze kaart worden zaken als gebouwen, huisnummers, wegen, watergangen en hekken weergegeven.
  • Van deze kaart kunt u een afdruk of PDF via de gemeente verkrijgen. Voor een digitaal bestand kunt u terecht bij het loket GBKN.
  • Naast de GBKV heeft de gemeente Vlaardingen een groot aantal andere landmeetkundige en cartografische gegevens zoals kaarten, plattegronden, foto’s en bestemmingsplannen.
Hoe werkt het?
  • Ga voor een digitaal bestand naar het bestelloket via www.data.overheid.nl.
  • U ontvangt uw bestelling binnen 10 werkdagen.
Kosten

Afhankelijk van uw bestelling. U ontvangt hiervoor een factuur.

Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.