Floris de Vijfdelaan Noord (Floris de Vijfdeplein)

Op de plaats van het gesloopte winkelblok zal Waterweg Wonen 50 sociale huurwoningen en 14 koopwoningen realiseren. Aannemer Plegt-Vos zal het project bouwen. De 14 koopwoningen zijn inmiddels verkocht. De huurwoningen worden eind 2021 via Woonnet Rijnmond aangeboden.

Het ontwerp bestemmingsplan is van 10 juni tot en met 21 juli 2021 digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Via de zoekbalk kunt u zoeken naar de Floris de Vijfdelaan Binnen deze zienswijzetermijn is het voor iedereen mogelijk om reactie op het plan te geven. 

Volgens de planning start de bouw in het eerste kwartaal van 2022 en eind 2022 zijn de woningen klaar.

Informatie en participatie

Op 29 juni 2021 heeft er een digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden om omwonenden en geïnteresseerden te informeren over het ontwerpbestemmingsplan Floris de Vijfdelaan. Heeft u de informatiebijeenkomst gemist? Geen probleem! U kunt de bijeenkomst hieronder terugkijken.

Over de inrichting van de openbare ruimte en het plein aan de Philips de Goedestraat worden omwonenden later betrokken. Informatie over het participatietraject wordt later bekend gemaakt. 

Floris de vijfdelaan

Heeft u nog vragen? U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.