Broekpolder

De Broekpolder - het vierde, groengouden, klaverblad van Vlaardingen – is volop in ontwikkeling. Deze ontwikkeling is in gang gezet door het Integraal Inrichtingsplan Broekpolder, een plan dat gemaakt is door de Federatie Broekpolder, een groep betrokken en actieve bewoners die zich inzetten voor een Broekpolder die nog meer natuurwaarde heeft en nog interessanter is voor recreanten.

De gemeente heeft dit Integraal Inrichtingsplan Broekpolder (hierna IIB) aangenomen als leidraad voor de ontwikkeling van het gebied. De eerste projecten uit dit plan zijn inmiddels gerealiseerd: het Klauterwoud (een gebied waar kinderen van diverse leeftijden worden uitgedaagd om avontuurlijk in de natuur te spelen) en het Natuurkerngebied De Ruigte (een gebied waar door begrazing door Schotse Hooglanders en vernatting de natuur alle ruimte krijgt). In zowel het Klauterwoud als De Ruigte nemen vrijwilligers van de Federatie Broekpolder ook belangrijke taken op zich op het gebied van beheer en toezicht.

Recent zijn ook een uitdagend MTB-parcours en natuurvriendelijke oevers met vispaaiplaatsen gerealiseerd. De Stichting Federatie Broekpolder en de gemeente onderzoeken of ook andere plannen uit het IIB verwezenlijkt kunnen worden. Zo zijn er plannen voor een Recreatietransferium en een educatief archeologisch erf met een voorziening voor een natuurkamphuis/informatiecentrum.

Meer informatie?

Meer weten over het Integraal Inrichtingsplan Broekpolder? U kunt het plan hieronder inzien. U kunt voor meer informatie terecht op de website van de Federatie Broekpolder, www.federatiebroekpolder.nl.