Projecten Vlaardinger Ambacht

 • Herstructurering Babberspolder-Oost

  26 januari 2021
 • Wijkaanpak Babberspolder-Oost

  01 december 2020

  Vanwege de grote herstructurering in Babberspolder-Oost is er extra aandacht voor de leefbaarheid in deze wijk. De gemeente Vlaardingen werkt samen met Minters en de sociale wijkonderneming, de stichting Vrienden van Vlaardinger-Ambacht, aan de wijkaanpak Babberspolder-Oost met steun van een subsidie van de rijksoverheid.

 • Locaties Van der Kooij

  01 december 2020

  Op de voormalige van der Kooij locatie aan de Kethelweg wordt een nieuwbouwplan ontwikkeld met appartementen en grondgebonden woningen.

 • Van Limburg Stirumstraat (voormalige Globeschool)

  01 december 2020

  Dit project is een herontwikkeling van de Globeschool aan de Van Limburg Stirumstraat tot 10 kluswoningen.