Vervanging riolering en herinrichting VOP

De riolering in de VOP is aan vervanging toe. In de periode van 2015 tot en met 2019 laat de gemeente deze werkzaamheden uitvoeren. Voor het project wordt een aantal bomen gekapt, de straten en trottoirs opgebroken, de oude riolering verwijderd, de nieuwe aangebracht en vervolgens wordt de bestrating weer aangebracht en nieuwe bomen geplant.

Het project wordt direct aangegrepen om de ruimte in de wijk efficiënter en veiliger in te richten. In de wijk is de parkeerdruk hoog en het is niet altijd duidelijk waar men mag parkeren. De hoge parkeerdruk zorgt in combinatie met de smalle straten ook voor problemen in de bereikbaarheid voor bijvoorbeeld hulpdiensten. Daarom wordt het parkeren beter geregeld met duidelijke parkeervakken en meer parkeerplaatsen gecreëerd. Om de toegankelijkheid voor hulpdiensten te verbeteren wordt in een aantal straten eenrichtingsverkeer ingevoerd.

Fase 3

Fase 2

Start werkzaamheden september 2017

Fase 1

Werkzaamheden juni 2016

Start werkzaamheden februari 2016

Definitief Ontwerp 13 oktober 2015

Inloopavonden 07 en 08 juli 2015

Inloopavonden per straat 18 maart t/m 22 april 2015

Inloopavonden 9 en 11 maart 2015