Projecten VOP

  • Werkzaamheden rioolvervanging Landstraat en Fuikstraat

    11 november 2020

    In de Landstraat en de Fuikstraat werken we aan vervanging van het riool. Dat is natuurlijk mooi, want een goed werkend riool is van levensbelang. Maar het zijn ook ingrijpende werkzaamheden waar de bewoners de nodige overlast van ondervinden.

  • Vervanging riolering en herinrichting VOP

    De riolering in de VOP is aan vervanging toe. In de periode van 2015 tot en met 2019 laat de gemeente deze werkzaamheden uitvoeren. Voor het project wordt een aantal bomen gekapt, de straten en trottoirs opgebroken, de oude riolering verwijderd, de nieuwe aangebracht en vervolgens wordt de bestrating weer aangebracht en nieuwe bomen geplant.