Projecten VOP

  • Werkzaamheden rioolvervanging Landstraat en Fuikstraat

    In de Landstraat en de Fuikstraat zijn we de komende tijd aan de slag met vervanging van het riool.
    Dat is natuurlijk mooi, want een goed werkend riool is van levensbelang. Maar het zijn ook ingrijpende werkzaamheden waar de bewoners de nodige overlast van zullen ondervinden.