Herontwikkeling Unileverterrein

Op 24 juni 2020 hebben de gemeente Vlaardingen en de Van Adrighem Group de anterieure overeenkomst ondertekend voor de herontwikkeling van het Unileverterrein. Daarmee is en belangrijke stap afgerond.

In de anterieure overeenkomst staan afspraken over ruimtelijke, financiële en andere relevante uitgangspunten waaronder de gemeente en de Van Adrighem Group samenwerken om te komen tot realisatie van de herontwikkeling. Met de ondertekening is ook het Masterplan vastgelegd waarin de koers voor de herontwikkeling is vastgelegd.

In de afgelopen maanden is er door de gemeente Vlaardingen en Van Adrighem Group gewerkt aan de nieuwe toekomst van het Unileverterrein. Enerzijds door afspraken tussen gemeente en de ontwikkelaar over de herontwikkeling vast te leggen in de anterieure overeenkomst, anderzijds door het opstellen van een masterplan. Dit masterplan is opgesteld door de stedenbouwkundigen van Studio for New Realities en tot stand gekomen in een participatietraject met omwonenden en belanghebbenden. In dit traject is intensief samengewerkt en afgestemd om tot een gedragen en haalbaar masterplan voor het voormalige Unileverterrein te komen.

Masterplan

Met het masterplan ontstaat er een stoere en volwaardige stadswijk voor een brede doelgroep uit Vlaardingen en daarbuiten. Het gebied heeft grote potentie om bij te dragen aan de ontwikkeling van Vlaardingen en de Rivierzone. Het creëert de overgang tussen stad en haven, wat invulling geeft aan de langgekoesterde wens om de stad te verbinden met de rivier. Een pakket van strategische ingrepen maakt een stapsgewijze ontwikkeling mogelijk en stimuleert continue vernieuwing.
De ruimtelijke ingrepen zijn het onthekken, openen en opschonen van het huidige terrein. Hierbij worden bestaande, waardevolle elementen behouden en verbetert voor de toekomst. Bestaande barrières en gebouwen, die niet meer passend zijn, worden gesloopt. Daardoor sluit het gebied maximaal aan op de stad en legt het letterlijk de verbinding tussen stad, Maaspark en rivier.

De nieuwe en dynamische wijk heeft een prettige openbare ruimte en autovrije verblijfsruimte, en een serie van stoere, maar kleinschalige stadsblokken. Er komen 650 woningen, twee scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, 120 zorgwoningen, een offshore-cluster, horeca, een multifunctionele sportaccommodatie, kantoren en dienstverlenende bedrijven.

unileverterrein
Bron impressie: Studio for New Realities

Tijdelijke functies

Om ervoor te zorgen dat er al vanaf het begin levendigheid is, worden tijdelijke functies in het gebied mogelijk gemaakt. Momenteel zijn er op het terrein, via vastgoedbeheerder Gapph, diverse ruimtes beschikbaar. Een aantal bedrijven heeft al hun intrek genomen. Van atelierruimte tot ingericht laboratorium en van professionele bedrijfskeuken tot kant-en-klare kantoorruimte. Het terrein biedt ondernemers een breed en flexibel palet van mogelijkheden om hun bedrijf te laten groeien. Bovendien zijn er plannen om een horecagelegenheid en tijdelijke woningen voor studenten en starters te realiseren. Daarmee ontstaat de nieuwe stadswijk vandaag al.

Bestemmingsplan

De vervolgstap is het opstellen van het bestemmingsplan, waarin de gebruiksfuncties en bouwmogelijkheden in het gebied worden vastgelegd. Ook in deze stap zal er afstemming zijn met alle betrokken partijen en de omgeving. Het gezamenlijke doel is om het voormalige Unileverterrein de komende jaren te ontwikkelen tot een dynamisch nieuw stuk stad. Wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk is, waarschijnlijk in 2021, kan gestart worden met de realisatie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de herontwikkeling van het Unileverterrein kunt u terecht op de volgende website: www.toekomstunileverterrein.nl