Eiland van Speyk (Schiereiland)

Op het Eiland van Speyk, het schiereiland van de Koningin Wilhelminahaven, komen circa 550 tot 600 woningen.

De gemeente wil de stad naar het water brengen en heeft in januari 2015 een overeenkomst gesloten met Consortium Rivierzone Vlaardingen BV over woningbouw in de Rivierzone, rondom de Buitenhaven. De bewoners van de toekomstige woningen krijgen uitzicht op de rivier of de kades (Eiland van Speyk) of wonen vlakbij het metrostation Vlaardingen Centrum (Nieuw Sluis).

Het te ontwikkelen deel van de Rivierzone ligt mooi aan de Nieuwe Maas en de Buitenhaven, dicht bij het Centrum en het metrostation. De oude pakhuizen, de havendynamiek en de vergezichten maken het Eiland van Speyk tot een sfeervolle en stoere plek aan het water.

Met de circa 550 tot 600 woningen op het Eiland van Speyk, het gebied tussen de Waterleidingstraat, de Oosthavenkade en de rivier, kan gestart worden zodra een bestemmingsplan voor het gebied is vastgesteld. 

Het is een aantrekkelijk en robuust gebied, maar wel milieubelast (met name industriegeluid) en buitendijks (periodiek hoogwater). Het bestemmingsplan zal daarom gebaseerd worden op de zogenaamde Stad&Milieu-systematiek, waarmee het mogelijk wordt om in milieubelaste gebieden woningen te bouwen als er sprake is van voldoende compenserende maatregelen om tot een goed woon- en leefklimaat te komen. De toekomstige bewoners van dit plan vol mogelijkheden zullen zich ook bewust moeten zijn van deze beperkingen. 

1210-SP plankaart

Informatiebijeenkomst 8 juli 2021

Er is een nieuw stedenbouwkundig plan voor het Eiland van Speyk. Tijdens de informatiebijeenkomst van 8 juli is dit plan gepresenteerd. De informatiebijeenkomst gemist? Geen probleem. U kunt de bijeenkomst hieronder terugkijken.

Meer informatie

Op www.rivierzone.com vind je meer informatie over het Eiland van Speyk.

Heeft u nog vragen? U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.