Projecten Rivierzone

 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER Rivierzone Vlaardingen

  Voor de toekomstige gebiedsontwikkeling binnen de Rivierzone, is de gemeente gestart met het opstellen van een gebiedsvisie Rivierzone en bereidt hierbij een milieueffectrapport (MER) voor.

 • Park Vijfsluizen

  In het voormalige sportpark van de Bataafse Petroleum Maatschappij (later bekend als Shell) in Vijfsluizen Vlaardingen wordt de komende jaren een hoogwaardige groene (gezins)wijk met aantrekkelijke woningen ontwikkeld.

 • Herontwikkeling Unileverterrein

  Op 24 juni 2020 hebben de gemeente Vlaardingen en de Van Adrighem Group de anterieure overeenkomst ondertekend voor de herontwikkeling van het Unileverterrein. Daarmee is en belangrijke stap afgerond.

 • Rivierzone overige

  De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met een marktpartij over woningbouw in de Rivierzone. De bewoners van de toekomstige woningen krijgen uitzicht op de rivier of de kades óf wonen vlakbij het station Vlaardingen Centrum.

 • Eiland van Speyk (Schiereiland)

  Op het Eiland van Speyk, het schiereiland van de Koningin Wilhelminahaven, komen circa 550 tot 600 woningen.

 • Koningin Wilhelminahaven ZZ 15 en 18

  De eigenaar van de panden aan de Koningin Wilhelminahaven ZZ 15 en 18 wil hier, nadat het huidige bedrijf verhuist naar een andere locatie, woningbouw realiseren. De woningbouwlocaties liggen aan weerszijden van de Waterleidingstraat.

 • Nieuw Sluis (Stationsgebied)

  De ontwikkelaar is met Nieuw Sluis gestart met woningen rondom het metrostation Vlaardingen Centrum. Hier is de bouw gepland van circa 280 woningen, waarvan 218 eengezinswoningen en 62 appartementen

 • Westhavenkade tegenover de Pelmolen

  Op deze woningbouwlocatie komen 11 stadswoningen en ca. 120 appartementen.

  De gemeente wil de stad naar het water brengen en heeft in januari 2015 een overeenkomst gesloten met Consortium Rivierzone Vlaardingen BV over woningbouw in de Rivierzone, rondom de Buitenhaven. De bewoners van de toekomstige woningen krijgen uitzicht op de rivier of de kades en wonen vlakbij het metrostation Vlaardingen Centrum.