Herinrichting Oosthavenkade

De Oosthavenkade, zo’n mooi stukje Vlaardingen! Maar wel een plek die toe is aan een opknapbeurt. Daarom gaat de gemeente het hele gebied tussen de spoorwegovergang nabij de Spoorsingel en de Schiedamseweg opknappen.

We pakken de volgende zaken aan:

 • Herstellen van de kademuur;
 • Het renoveren van de riolering tussen de Schiedamseweg en Bleekstraat;
 • Verbeteren de openbare verlichting;
 • Vernieuwen van de parkeervakken, het wegdek en de trottoirs;
 • De weg zo inrichten dat het duidelijker is dat het een 30-km zone is en verbeteren verkeersveiligheid;
 • Voorkomen toekomstige beschadigingen door wortelopdruk van de bomen.

Planning

Het definitief ontwerp kan in de zomer van 2021 vastgesteld worden waarna de gemeente het werk gaat aanbesteden. De herinrichting van de buitenruimte kan naar verwachting aan het einde van  2021 beginnen.

Vooruitlopend aan de herinrichting van de buitenruimte wordt de riolering tussen de Schiedamseweg en de Bleekstraat gerenoveerd. Dit gebeurt naar verwachting in juni 2021. 

Het herstellen van de kademuur staat geplant vanaf september 2021. 

Heeft u nog vragen? U kunt contact opnemen met de gemeentelijke projectleider Oosthavenkade via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

Participatie

Het participatietraject startte met het verzenden van een bewonersbrief naar ca. 400 adressen op de Oosthavenkade en in de achterliggende wijk, waarmee deze huishoudens zijn geïnformeerd over de werkzaamheden en de ruimte voor participatie binnen het project. In de bewonersbrief is aangekondigd een digitale enquêtetool het medium is waarmee bewoners hun mening en wensen kenbaar kunnen maken.  In totaal zijn er 95 geldige responsen ingediend.

Kort samengevat, zijn de belangrijkste bevindingen uit de enquête als volgt:

 • De bomen en de ligging aan de haven worden als belangrijkste huidige kwaliteiten ervaren. Het zicht op het water is daarbij belangrijk.
 • De smalle, onregelmatige trottoirs aan de gebouwzijde zijn de grootste ergernis / ervaren negatieve eigenschap van de kade. Men mist ook een veilige en mooie wandelroute langs het water incl. betere zitgelegenheid. Dit komt beide direct in de eerste algemene open vragen al duidelijk terug (terwijl het thema later ook nog expliciet wordt geadresseerd).
 • Een versmalling van de rijbaan vindt men positief, maar vooral t.b.v. 30 km/h-gedrag stimuleren en meer ruimte voor trottoirs te maken. Fietsen vinden de respondenten niet zo’n heel belangrijk onderwerp, maar men is wel gematigd positief om de fietser meer ruimte te geven.
 • Als men moet kiezen tussen een brede wandelroute langs het water of een breed trottoir, dan is er een vrij duidelijke voorkeur voor de route langs het water.
 • Als men moet kiezen tussen meer ruimte voor autorijden / parkeren of meer ruimte voor wandelen / verblijven , dan is er een vrij duidelijke voorkeur voor wandelen en verblijven.

Meer informatie over de bevindingen die zijn gedaan met behulp van de enquête vindt u in de Memo Resultaten Enquête Oosthavenkade.