Herinrichting Indische Buurt

Het worden roerige tijden voor de Indische Buurt. De riolering in deze wijk is aan het einde van zijn levensduur en moet dus vervangen worden. Dat betekent dat in de hele wijk de straat open moet. Een flinke klus, die dan ook enkele jaren gaat duren. De gemeente pakt de wijk in vier delen aan.

Herinrichting

Omdat de straat open moet, kijkt de gemeente direct ook kritisch naar de inrichting van de wijk om te zien waar het mogelijk is om verbeteringen aan te brengen als het gaat om bijvoorbeeld groen, parkeren, speelruimte, regenwaterafvoer, straatmeubilair, verkeersveiligheid.

Planning

Dit jaar vinden de voorbereidingen voor het project plaats. De echte werkzaamheden beginnen in 2022 en duren naar verwachting tot en met 2025. Om de overlast per buurt zo kort mogelijk te houden, is de wijk in 4 delen (kwadranten) verdeeld die om beurten aangepakt zullen worden. Het gebied rond tussen de Marathonweg, Bangkasingel en Billitonlaan  is het gebied dat als eerst aan de beurt is. 

Wat gaat gebeuren

Om de riolering te vernieuwen, moeten de straten en trottoirs opgebroken worden. De aannemer verwijdert de oude riolering en brengt nieuwe riolering aan. Daarna wordt de bestrating waar nodig vernieuwd en teruggelegd en wordt de straat weer opnieuw ingericht: het groen, de openbare verlichting, parkeervakken etc.

Voorbereidingen

Eerst vinden alle onderzoeken plaats die nodig zijn om het werk straks goed te doen. De gemeente kijkt bijvoorbeeld of er ook andere werkzaamheden in het gebied plaats moeten vinden en of die werkzaamheden dan gecombineerd kunnen worden. Ook heeft de gemeente bewoners gevraagd naar eventuele mogelijkheden om bij de werkzaamheden direct ook de straat en/of buurt beter in te richten, veiliger te maken of andere verbeteringen door te voeren.
Een ander belangrijke voorbereiding is het aanbesteden van het ingenieursbureau die het ontwerp en het bestek maakt en de aanbesteding van de aannemer, die werkzaamheden gaat uitvoeren, zal verzorgen.

Inloopavonden

Bewoners van de wijk ontvangen gedurende het gehele project regelmatig informatie. Dit is al begonnen met inloopavonden in het begin van het project. Tijdens die avonden hebben bewoners toelichting gekregen op het project en wilde de gemeente graag ook van de bewoner horen hoe zij hun omgeving ervaren. Deze ervaringen en eventuele wensen zijn een belangrijke bijdrage voor het ontwerp: efficiënter, mooier en veiliger binnen het beschikbare budget. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld parkeerplaatsen, inrichting van het groen of de plek van de openbare verlichting. 

Kwadrant 4 

Voor de inloopavond voor kwadrant 4 waren ook de uitnodigingen verstuurd. Tijdens deze inloopavond zouden de plannen voor de herinrichting (pdf,  866 kB)  worden gepresenteerd. Echter gooide de coronacrises hier roet in het eten en waren we genoodzaakt om deze inloop te annuleren. 

Helaas is het niet meer gelukt om een fysiek inloopavond voor dit kwadrant te organiseren en heeft deze inloop schriftelijk plaatsgevonden.

Plattegrond_kwadranten

Plattegrond_kwadranten

Klik op de afbeelding om deze in een groter formaat te openen (pdf, 1,45 MB).

Stand van zaken 

De voorbereidingen zijn in volle gang. De reacties vanuit de buurt zijn verwerkt en verzameld in één document. Zie bijlage `Reacties bewoners (pdf, 70 kB)`.

Naast de reactie van de bewoners zijn er diverse onderzoeken afgerond en gesprekken geweest met verschillende disciplines binnen de gemeente. Hierbij moet u denken aan discipline Groen, Riolering, Bestrating, Openbare verlichting, Verkeer etc,  

Al deze gegevens vormen een programma van wensen en eisen en dienen als basis voor het maken van een voorlopig ontwerp. De komende tijd zal het voorlopig ontwerp gedeeld worden met de bewoners.