Herinrichting Indische Buurt

Het worden roerige tijden voor de Indische Buurt. De riolering in deze wijk is aan het einde van zijn levensduur en moet dus vervangen worden. Dat betekent dat in de hele wijk de straat open moet. Een flinke klus, die dan ook enkele jaren gaat duren. De gemeente pakt de wijk in vier delen aan.

Herinrichting

Omdat de straat open moet, kijkt de gemeente direct ook kritisch naar de inrichting van de wijk om te zien waar het mogelijk is om verbeteringen aan te brengen als het gaat om bijvoorbeeld groen, parkeren, speelruimte, regenwaterafvoer, straatmeubilair, verkeersveiligheid.

Planning:

Dit jaar vinden de voorbereidingen voor het project plaats. De echte werkzaamheden beginnen in 2021 en duren naar verwachting tot en met 2024. Om de overlast per buurt zo kort mogelijk te houden, is de wijk in 4 delen (kwadranten) verdeeld die om beurten aangepakt zullen worden. Het gebied rond tussen de Marathonweg, Bangkasingel en Billitonlaan  is het gebied dat als eerst aan de beurt is, naar verwachting na de bouwvakvakantie van 2021 

Wat gaat gebeuren:

Om de riolering te vernieuwen, moeten de straten en trottoirs opgebroken worden. De aannemer verwijdert de oude riolering en brengt nieuwe riolering aan. Daarna wordt de bestrating waar nodig vernieuwd en teruggelegd en wordt de straat weer opnieuw ingericht: het groen, de openbare verlichting, parkeervakken etc.

Voorbereidingen

In 2020 vinden alle onderzoeken plaats die nodig zijn om het werk straks goed te doen. De gemeente kijkt bijvoorbeeld of er ook andere werkzaamheden in het gebied plaats moeten vinden en of die werkzaamheden dan gecombineerd kunnen worden. Ook vraagt de gemeente bewoners naar eventuele mogelijkheden om bij de werkzaamheden direct ook de straat en/of buurt beter in te richten, veiliger te maken of andere verbeteringen door te voeren.
Een ander belangrijke voorbereiding is het aanbesteden van het ontwerp, het maken van het ontwerp en een bestek en het aanbesteden van de uitvoering.

Inloopavonden

Bewoners van de wijk ontvangen gedurende het gehele project regelmatig informatie. Dit is al begonnen met inloopavonden begin van dit jaar. Tijdens die avonden hebben bewoners toelichting gekregen op het project en wilde de gemeente graag ook van de bewoner horen hoe zij hun omgeving ervaren. Deze ervaringen en eventuele wensen kunnen een bijdrage zijn in het tot stand komen van een goed ontwerp: efficiënter, mooier en veiliger binnen het beschikbare budget. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld parkeerplaatsen, inrichting van het groen of de plek van de openbare verlichting. 

Kwadrant 4 

Voor de inloopavond voor kwadrant 4 waren ook de uitnodigingen verstuurd. Tijdens deze inloopavond zouden de plannen voor de herinrichting(pdf,  866 kB) worden gepresenteerd. Echter gooide de coronacrises hier roet in het eten en waren we genoodzaakt om deze inloop te annuleren. 

Plattegrond_kwadranten

Klik op de afbeelding om deze in een groter formaat te openen (pdf, 1,45 MB).