Centrumplan binnenstad

De Binnenstad Centraal

De binnenstad van Vlaardingen staat al enige tijd onder druk. De buitenruimte is toe aan een update en er is sprake van structurele leegstand. Een levendige en bruisende binnenstad beschouwen wij als een belangrijk en waardevol element van onze stad.

In zowel de Kadernota Binnenstad ‘Samen aan zet’ en het centrumplan ‘De Binnenstad centraal’ zijn de ambities voor een bruisende binnenstad omschreven en vastgesteld. Op basis van deze plannen heeft de gemeente een aanzienlijk bedrag gereserveerd om de buitenruimte van de binnenstad aan te pakken. Om tot een levendige binnenstad te komen, is het van belang dat ook de vastgoedeigenaren en ondernemers investeren in de binnenstad. Wij willen dan ook graag samen met u verder werken aan een toekomstbestendige, leefbare en bruisende binnenstad.

Op 16 oktober zijn vastgoedeigenaren en ondernemers met elkaar in gesprek gegaan over de functionaliteit van het centrum. Wat is de beste plek voor wonen, winkelen en eten? Op 13 november hebben vastgoedeigenaren en ondernemers met elkaar besproken wat deze gewenste functionaliteit betekent voor hen en is er een eerste stap gemaakt voor de beeldkwaliteit van het gehele centrum. Op 10, 11 en 12 december hebben vastgoedeigenaren, ondernemers en bewoners de beeldkwaliteit van de verschillende deelgebieden van het centrum besproken. Op 31 januari hebben bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren hun reactie kunnen geven op het voorlopig ontwerp voor de Korte Hoogstraat. Op 13 februari zijn de uitkomsten van de participatie bijeenkomsten en hoe deze verwerkt worden in het Masterplan teruggekoppeld aan ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners. Het Masterplan bestaat uit een functioneel indelingsplan en een beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad.