Grote projecten van derden

  • Blankenburgverbinding

    In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt Rijkswaterstaat aan de Blankenburgverbinding, een nieuwe snelweg die de A20 (bij Vlaardingen) verbindt met de A15 (bij Rozenburg).