Van stortkokers naar ondergrondse restafvalcontainers

De gemeente gaat bij 18 flats van Waterweg Wonen ondergrondse restafvalcontainers plaatsen. Deze containers komen in de plaats van de huidige rolcontainers die onder de stortkokers staan.

Voordelen

De wijziging is bedoeld om de afvalscheiding bij flats te verbeteren. Daarnaast zorgt uitpandige afvalinzameling voor minder overlast in de flats: Volle containerruimtes, verstopte stortkokers, vieze geurtjes, geluidsoverlast en broeiend afval behoren straks tot het verleden. Voor de leegkomende ruimtes kijkt Waterweg Wonen mogelijke nieuwe bestemmingen, zoals bergingsruimte voor scootmobiels. Verder komen de servicekosten voor het buiten en weer binnen zetten van de containers te vervallen.

Locaties

Voor het plaatsen van de nieuwe containers voor restafval, ging de gemeente op zoek naar geschikte plekken. Bovengronds lijkt er soms genoeg ruimte, maar de gemeente houdt ook rekening met kabels en leidingen in de grond, bereikbaarheid voor de containerauto en verkeersveiligheid tijdens het legen. 
Als er al ondergrondse containers bij de flat staan, dan worden bij voorkeur de restafvalcontainers hier bijgezet. In het ontwerp-aanwijzingsbesluit en de meer gedetailleerde situatietekeningen per flat, kunt u de toekomstige locatie vinden van de containers nabij uw flat. Het ontwerp-aanwijzingsbesluit kunt u vinden op zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-252991.html.

Halvering restafval

Met het sluiten van stortkokers willen we bewoners stimuleren hun afval meer te scheiden. Deze overgang past bij de ambitie van de gemeente om de hoeveelheid restafval in Vlaardingen te halveren.

Inzage en inspraak

Van vrijdag 2 oktober tot en met donderdag 12 november 2020 kunnen belanghebbenden de plannen op deze pagina inzien en er op reageren door een zienswijze in te dienen. Vindt u het plezieriger om de stukken op papier in te zien? Maak dan een afspraak via telefoonnummer (010) 248 4000.
Een zienswijze indienen kan door uw opmerkingen schriftelijk te sturen aan de projectleider via Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen of www.vlaardingen.nl/contactformulier. Vermeldt duidelijk uw contactgegevens en de titel van het ontwerp-aanwijzingsbesluit. Wilt u uw zienswijze liever mondeling met ons delen? Neem tijdens kantooruren contact op via telefoonnummer (010) 248 4000. 

Planning 

De verwachting is dat de containers van de 18 flats van Waterweg Wonen (ongeveer 2300 huishoudens) eind 2020 of begin 2021 geplaatst worden.