Milieu, vergunning of melding bedrijf

Wanneer u een bedrijf start of een bestaand bedrijf verandert, krijgt u in veel gevallen te maken met milieuvoorschriften. De gemeente Vlaardingen heeft milieutaken uitbesteed aan DCMR Milieudienst Rijnmond. Soms heeft u een vergunning nodig, soms is een melding voldoende.

Hoe werkt het?
  • Ga naar www.dcmr.nl  om te beoordelen of een milieuvergunning of een melding nodig is.
  • U kunt een vergunning aanvragen via www.omgevingsloket.nl.
  • U kunt een melding doen via www.aimonline.nl. U moet hiervoor inloggen met eHerkenning.
Kosten

Afhankelijk van wat u nodig heeft.

Let op: de DCMR toetst niet of uw bedrijf in het bestemmingsplan past. Neem hiervoor contact op met de gemeente via www.vlaardingen.nl/contactformulier of via (010) 248 4000.