Grond afgraven en verplaatsen

Wanneer u als particulier, bedrijf of instelling grond wilt afgraven en verplaatsen, meldt u dit bij de DCMR tel. (010) 246 8140. De DCMR beoordeelt of u zelf de grond mag verplaatsen of dat er voorwaarden aan verbonden zijn. Wanneer de grond vervuild is, moet een daarvoor gecertificeerd bedrijf de grond afvoeren.

Voorwaarden

  • Particulieren mogen zonder melding maximaal 1 m3 schone grond brengen naar het afvalbrengstation Irado, Kreekweg 76, Vlaardingen.
  • In alle andere gevallen meldt u het afgraven en/of verplaatsen van grond bij de DCMR tel. (010) 246 8140.
  • De DCMR beoordeelt uw melding:
    • De grond is schoon: u mag zelf de grond verplaatsen.
    • De grond is vervuild: een daarvoor gecertificeerd bedrijf moet de grond afvoeren. Bij sterk verontreinigde grond moet een saneringsplan worden gemaakt.

Kosten

Aan het melden van het afgraven en/of verplaatsen van grond zijn geen kosten verbonden.

Aanvraag

Voor meer informatie kunt u een bericht sturen via www.dcmr.nl. U kunt ook contact opnemen via de bodemtelefoon (010) 246 8140.

Tips

De DCMR handelt de melding binnen 2 werkdagen af.