Sloopmelding

Wanneer u gaat slopen, moet u dit mogelijk aan de gemeente melden. U doet dit uiterlijk 4 weken voordat het slopen begint. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld wanneer u een monument of beschermd stadsgezicht wilt slopen. Op www.omgevingsloket.nl kunt u nagaan of u een sloopmelding moet indienen of dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt op www.omgevingsloket.nl de melding doen en de omgevingsvergunning aanvragen.

Voorwaarden

  • U moet een sloopmelding in wanneer bij de sloop meer dan 10 m3 aan sloopafval vrijkomt.
  • U meldt de sloopwerkzaamheden uiterlijk 4 weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden via www.omgevingsloket.nl.
  • U heeft daarbij uw DigiD inloggegevens nodig. Als bedrijf heeft u uw eHerkenning inloggegevens nodig.
  • De website www.omgevingsloket.nl vertelt u welke gegevens en documenten nodig zijn.
  • De gemeente laat u binnen 4 weken weten of u kunt gaan slopen.

U hoeft geen sloopmelding te doen:

  • bij sloopactiviteiten naar aanleiding van een aanschrijving volgens de Woningwet
  • het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk

Kosten

Aan het doorgeven van een sloopmelding zijn geen kosten verbonden.

Aanvraag

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel. (010) 248 4000. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier.

Meenemen

Het systeem op www.omgevingsloket.nl vertelt u welke gegevens en documenten nodig zijn.

Wanneer u na het indienen van de melding nog aanvullende informatie moet aanleveren, kunt u uw dossier via www.omgevingsloket.nl aanvullen.

Tips

De gemeente laat u binnen 4 weken weten of u kunt gaan slopen.