Riolering

Vrijwel alle gebouwen in Vlaardingen zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. Dit betekent dat er een rioolaansluiting is die de verbinding vormt tussen het gebouw en het hoofdriool van de gemeente.

  • Riool aansluiten op de gemeentelijke riolering

    Vrijwel alle gebouwen in Vlaardingen zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. Dit betekent dat er een rioolaansluiting is die de verbinding vormt tussen het gebouw en het hoofdriool van de gemeente.

  • Aansluitvergunning riolering

    De gemeentelijke riolering bestaat uit verschillende buizen voor de afvoer van gemengd afvalwater, vuilwater, hemelwater en grondwater. Welke leidingen aanwezig zijn, verschilt van straat tot straat. Om te kunnen beoordelen of op de juiste wijze op de gemeentelijke riolering wordt aangesloten, heeft u een aansluitvergunning van de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld bij de bouw van een nieuwe woning wilt aansluiten op de gemeentelijke riolering.

  • Rioolonderhoud, calamiteiten, reparatie, vervanging

    Als eigenaar van een gebouw, zoals een woning, bedrijfspand of ander bouwwerk, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw pand correct is aangesloten op het gemeentelijke hoofdriool. Als er problemen zijn met het rioolsysteem, kan een loodgieter bepalen of het probleem zich bevindt in het hoofdrioolstelsel of op uw eigen terrein.