Ik wil een boom kappen, heb ik daar een kapvergunning of omgevingsvergunning voor nodig?

Vraag

Ik wil een boom kappen, heb ik daar een kapvergunning of omgevingsvergunning voor nodig?

Antwoord

De kapvergunning is onderdeel van de omgevingsvergunning. Als u een boom wilt kappen, moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen.

U heeft geen omgevingsvergunning nodig:

  • voor het kappen van een boom op particuliere eigendom als het perceel (inclusief bebouwing) waar de boom op staat kleiner is dan 150m2;
  • wanneer de boom is afgestorven.

U heeft wel een omgevingsvergunning nodig:

  • als het perceel (inclusief bebouwing) waarop de boom staat een oppervlakte heeft tussen 150m2 en 750 m2 en de stam van de boom heeft op 130 cm hoogte een omtrek van meer dan 110 cm (35 cm stamdoorsnede).
  • als het perceel (inclusief bebouwing) waarop de boom staat een oppervlakte heeft van meer dan 750 m2 en de stam van de boom heeft op 130 cm hoogte een omtrek van meer dan 31 cm (10 cm stamdoorsnede).
  • als de boom op de lijst van monumentale bomen staat.

Let op: U kunt alleen een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom aanvragen als u eigenaar bent van de boom, de boom staat op uw perceel. Als u huurder bent, heeft u toestemming nodig van de verhuurder. U moet dan bij het indienen van de vergunningaanvraag een schriftelijke, door de eigenaar ondertekende, machtiging bijvoegen.

 

Zie ook deze producten