Omgevingsvergunning

Wanneer u iets in uw woonomgeving wilt veranderen door te gaan bouwen, verbouwen, kappen, slopen, etc. heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Sommige activiteiten kunt u zonder vergunning uitvoeren. Op www.omgevingsloket.nl kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft, de vergunning aanvragen en de voortgang van uw aanvraag volgen. Een reguliere procedure duurt maximaal 8 weken, een uitgebreide procedure maximaal 26 weken. De kosten zijn afhankelijk van de activiteit die u wilt uitvoeren.

Voorwaarden

 • U heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig voor de volgende activiteiten:
  • Slopen van een bouwwerk op grond van het bestemmingsplan
  • Bouwen van een bouwwerk
  • Veranderen van een gemeentelijk- of rijksmonument
  • Kappen van een boom
  • Aanleggen van een uitweg
 • Met de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 • Op www.omgevingsloket.nl kunt u de omgevingsvergunning digitaal aanvragen. U heeft daarbij uw DigiD inloggegevens nodig. Als bedrijf heeft u uw eHerkenning inloggegevens nodig. Het systeem vertelt u welke gegevens en documenten nodig zijn.
 • Binnen 8 weken beslist de gemeente over uw aanvraag. Een uitgebreide procedure duurt maximaal 26 weken.
 • De gemeente publiceert het besluit waarna de bezwarentermijn van 6 weken ingaat.
 • De vergunning treedt in werking na de bezwarentermijn behalve wanneer er bezwaren zijn ingediend of er andere voorwaarden in de vergunning zijn gesteld.

Kosten

Aanvraag

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel. (010) 248 4000. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier.

Meenemen

 • Het systeem op www.omgevingsloket.nl vertelt u welke gegevens en documenten nodig zijn.
 • Wanneer u na het indienen van de aanvraag nog aanvullende informatie moet aanleveren, kunt u uw dossier via www.omgevingsloket.nl aanvullen.

Tips

 • Een reguliere procedure duurt maximaal 8 weken.
 • Een uitgebreide procedure duurt maximaal 26 weken.