Omgevingsvergunning

Wanneer u iets in uw woonomgeving wilt veranderen door te gaan bouwen, verbouwen, kappen, slopen, et cetera, dan heeft u mogelijk een vergunning nodig. Sommige activiteiten kunt u zonder vergunning uitvoeren. Ook bij het bouwen van een appartementencomplex, een blok woningen, een nieuw winkelcentrum of een kantoortoren komt  u tijdens het bouwproces een aantal keer in aanraking met de gemeente. Voor dit soort grote bouwprojecten heeft de gemeente een helder planproces. 

Maak gebruik van de Wegwijzer om te bepalen of u direct een vergunning kunt aanvragen, of dit samen met de gemeente oppakt.

Hoe werkt het?

U heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig voor de volgende activiteiten:

  • Slopen van een bouwwerk op grond van het bestemmingsplan
  • Bouwen van een bouwwerk
  • Veranderen van een gemeentelijk- of rijksmonument
  • Kappen van een boom
  • Aanleggen van een inrit/uitrit

Stappen

  • Ga met de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl na of u een omgevingsvergunning nodig heeft en de omgevingsvergunning digitaal aanvragen. U heeft daarbij uw DigiD inloggegevens nodig. Als bedrijf heeft u uw eHerkenning inloggegevens nodig. Het systeem vertelt u welke gegevens en documenten nodig zijn.
  • Wanneer u na het indienen van de aanvraag nog aanvullende informatie moet aanleveren, kunt u uw dossier via www.omgevingsloket.nl aanvullen.
  • Binnen 8 weken beslist de gemeente over uw aanvraag. Een uitgebreide procedure duurt maximaal 26 weken.
  • De gemeente publiceert het besluit waarna de bezwarentermijn van 6 weken ingaat.
  • De vergunning treedt in werking na de bezwarentermijn behalve wanneer er bezwaren zijn ingediend of er andere voorwaarden in de vergunning zijn gesteld.
Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de activiteit die u wilt uitvoeren. U kunt deze vinden in de legesverordening 2023 (pdf, 271 kB)

Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.