Kadastrale informatie

Wilt u iets weten over het eigendom van onroerend goed? Dan kunt u terecht bij het Kadaster via www.kadaster.nl. De gemeente heeft voor het eigen grondgebied een kopiearchief. Deze informatie kunt u opvragen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of via (010) 248 4000.

Onroerende zaak

Een onroerende zaak of onroerend goed of vastgoed is een gebouw of werk dat duurzaam met de grond is verbonden. Bijvoorbeeld woningen en winkelpanden. De grond is ook een onroerende zaak. In het Kadaster wordt bijgehouden wie de eigenaar is, wat tot het onroerend goed hoort en wanneer het pand of de grond is gekocht en tegen welke prijs. Ook de hypotheekgegevens worden geregistreerd. Daarnaast beschikt het Kadaster over kaartmateriaal met de ligging en grootte van percelen.

Bij een aantal vergunningaanvragen moet een kadastrale situatietekening of de kadastrale aanduiding van een perceel worden meegeleverd. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, milieuvergunning/ -melding of monumentenvergunning.

Hoe werkt het?
  • u kunt langs gaan bij het Kadaster Zuid-Holland om gegevens in te zien of aan te vragen. Bezoekadres: George Hintzenweg 77, 3086 AX Rotterdam. Telefoon: (088) 183 2200.
  • u kunt gegevens ook online inzien of aanvragen op www.kadaster.nl. Hiervoor kunt u betalen met iDeal of creditcard. U ontvangt de gevraagde informatie binnen 10 werkdagen.
  • u kunt informatie over Vlaardingse onroerende zaken ook opvragen bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak.
Kosten

Afhankelijk van de bestelling.

 

Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000. Ook kunt u terecht bij het Kadaster Zuid-Holland, via (088) 183 2200.