Omgevingsloket online

Wanneer u iets in uw woonomgeving wilt veranderen door te gaan bouwen, verbouwen, kappen, slopen, etc. heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Sommige activiteiten kunt u zonder vergunning uitvoeren. Op www.omgevingsloket.nl kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft, de vergunning aanvragen en de voortgang van uw aanvraag volgen.

Het systeem op www.omgevingsloket.nl vertelt u welke gegevens en documenten nodig zijn.

Wanneer u na het indienen van de aanvraag nog aanvullende informatie moet aanleveren, kunt u uw dossier via www.omgevingsloket.nl aanvullen.