Bouwgrond, uitgifte (vrije kavels)

De gemeente voert geen actief grondbeleid. Dit betekent dat wij geen kavels in de verkoop hebben of krijgen.

Bij ontwikkelingen in de stad gaan de kavels via projectontwikkelaars of lokale makelaars. Geïnteresseerden kunnen naar de betreffende projectontwikkelaar of makelaar doorverwezen worden.