Bij graafwerkzaamheden ben ik op een archeologische vindplaats gestuit. Wat nu?

Vraag

Bij graafwerkzaamheden ben ik op een archeologische vindplaats gestuit. Wat nu?

Antwoord

Indien u bij graafwerken onverwacht toch op een archeologische vindplaats stuit, dan moet u dit officieel melden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In de praktijk kunt u terecht bij de gemeente. De betrokken partijen - Rijk, gemeente, vinder en eigenaar van de grond bepalen dan in goed onderling overleg wat er moet gebeuren. Het principe dat de verstoorder betaald, is hier niet van toepassing.

Zie ook deze producten