Archeologie bij (ver)bouwprojecten

Wilt u (ver)bouwen? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Voor sommige projecten moet u ook een wijziging van het bestemmingsplan aanvragen. Denk er in beide gevallen aan te controleren of u archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren.

Hoe werkt het?

Omgevingsvergunning

  • Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, ziet u in het bestemmingsplan of u ook archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren.
  • Archeologische waarden zijn in het bestemmingsplan aangegeven.
  • Criteria en vrijstellingen van archeologisch onderzoek staan in de toelichting en de regels bij het bestemmingsplan.

Aanpassing bestemmingsplan

  • Als voor uw project een wijziging van bestemming van uw terrein nodig is, doorloopt u een bestemmingsplanprocedure.
  • In de ruimtelijke onderbouwing moet u een archeologische paragraaf opnemen.

 

Heeft u vragen? Bekijk de veelgestelde vragen. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.