Erfpachtbestemming

Een pand op erfpachtgrond kent een erfpachtbestemming. Op deze erfpachtbestemming is uw canon gebaseerd. Als het gebruik van het pand op de erfpachtgrond wijzigt, moet ook de erfpachtbestemming gewijzigd worden. Dit heeft dan in veel gevallen een verhoging van de canon tot gevolg.

Het melden van een wijziging van het gebruik van het pand is een verantwoordelijkheid van de erfpachter, degene die de grond in erfpacht heeft.

De erfpachtbestemming vindt u in de leveringsakte die u van de notaris bij de koop heeft ontvangen, of bij de gemeentelijke erfpachtadministratie.