Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat waar u een gebied voor mag gebruiken: bijvoorbeeld voor de bouw van woningen, bedrijven of voor de aanleg van natuur, recreatiegebieden of wegen. In een bestemmingsplan staat ook hoe u gebouwen mag gebruiken: bijvoorbeeld als woning, bedrijf of winkel.

U kunt bestemmingsplannen digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Past uw (bouw)plan niet in het bestemmingsplan? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Bestemmingsplannen inzien

Een bestemmingsplan bestaat uit een:

 • verbeelding;
 • overzicht van de bouwregels;
 • toelichting (de kenmerken, wat de gemeente met het gebied van plan is).

Hoe werkt het

Afwijken van een bestemmingsplan

Hoe werkt het

 • Doe eerst de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl.
 • Past uw (bouw)plan niet in het bestemmingsplan? Vraag dan een omgevingsvergunning aan. Dit is een verzoek om af te mogen wijken van het bestemmingsplan. U vraagt een omgevingsvergunning aan via www.omgevingsloket.nl.
 • Afhankelijk van de grootte van uw (bouw)plan duurt het 8 tot 26 weken voordat de gemeente beslist over uw aanvraag.
 • Moet u na het indienen van uw aanvraag nog extra informatie aanleveren? Vul uw dossier aan via www.omgevingsloket.nl.
 • Als er een nieuw bestemmingsplan komt, neemt de gemeente soms een voorbereidingsbesluit. Uw bouwplan moet dan getoetst worden aan het nieuwe bestemmingsplan.

Kosten

De kosten van de omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de bouwactiviteit. Een overzicht vindt u in de tarieventabel .

Woning voor andere doelen gebruiken

Wilt u een woning op een andere manier gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Vraag hiervoor schriftelijk toestemming via www.omgevingsloket.nl.

In de volgende situaties gebruikt u uw woning voor een ander doel:

 • u verandert een woonruimte in een bedrijfsruimte, kantoorruimte of winkelruimte;
 • u maakt één grote woonruimte van verschillende woonruimtes;
 • u gaat woonruimte per kamer verhuren;
 • u sloopt een woonruimte.

Hoe werkt het

 • Vraag een omgevingsvergunning aan via www.omgevingsloket.nl.
 • Volg de stappen op www.omgevingsloket.nl om uw aanvraag te doen. Het systeem geeft aan welke documenten u nodig heeft.
 • Het duurt 8 tot 26 weken voordat de gemeente beslist over uw aanvraag, dit hangt af van de grootte van uw verbouwing.
 • Moet u na het indienen van uw aanvraag nog extra informatie aanleveren? Vul dan uw dossier aan via www.omgevingsloket.nl.
 • Zit er erfpacht op uw woning? Dan moet ook het erfpachtcontract worden aangepast. Dit is het contract waarin staat voor welk bedrag u de grond van de gemeente huurt. Een notaris kan het erfpachtcontract aanpassen.

Kosten

De kosten van de omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de grootte van het (ver)bouwplan. Een overzicht vindt u in de tarieventabel. Als een notaris een erfpachtcontract moet aanpassen, betaalt u notariskosten.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Bekijk de vastgestelde bestemmingsplannen of ga naar www.omgevingsloket.nl

Heeft u vragen? Stuur een bericht via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.