Werk en inkomen

 • Werk, inkomen en schuldhulpverlening

  Vanaf 1 juli 2015 vormen de sociale diensten van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en de sociale werkvoorzieningen Dukdalf, TBV en BGS het bedrijf Stroomopwaarts MVS. Dat betekent dat alles op het gebied van werk en inkomen nu namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam uitgevoerd wordt door Stroomopwaarts MVS.

 • Workshops voor werkzoekenden

  Stichting DeBroekriem gaat werkzoekenden in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam ondersteunen.

 • Open Leerwerkcentrum

  Het Open Leerwerkcentrum (OLWC) is voorziening van Stroomopwaarts. In dit centrum kunnen werkzoekenden uit de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zichzelf digitaal ontwikkelen om zodoende meer kans te maken op het weer vinden van werk en scholing. Er staan computers waar u online via beschikbare programma’s uw kennis kunt vergroten. Ook zijn er begeleiders aanwezig die u kunnen helpen.

 • Bijzondere bijstand

  Als u een laag inkomen heeft, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor diverse regelingen. Deze regelingen zijn voor mensen met een bijstandsuitkering, maar bijvoorbeeld ook voor werkende mensen met een laag salaris.

  Meer informatie

 • Vrijwilligers

  Plezier hebben. Je ei kwijt kunnen. Ergens bij horen. Allemaal redenen om vrijwilligerswerk te doen. En u maakt er mensen heel blij mee. Vrijwilligerswerk brengt mensen bij elkaar. En het uzelf gunnen vrijwilligerswerk te doen is een persoonlijke verrijking. Vrijwilligerswerk moet geen verplichting zijn. De naam zegt het: het gaat om vrijwillige inzet. U doet het voor uzelf en voor een ander. Het mooie is dat u zoveel verschillende dingen kunt doen. Er is altijd wel iets dat bij u past. Daardoor kunt u er veel voldoening uit halen. Of u nu klaar-over bent op de school van uw kinderen, coach bij een sportclub, gids bij de Federatie Broekpolder of schuldhulpmaatje: in alle gevallen bent u heel waardevol voor de samenleving.

 • Formulierenbrigade

  Wie het moeilijk vindt om formulieren in te vullen, kan de Formulierenbrigade om hulp vragen. De Formulierenbrigade is er voor alle Vlaardingers, maar vooral voor mensen met een laag inkomen.

 • Cliëntenraad Sociale Zekerheid Vlaardingen

  De cliëntenraad let op de belangen van de cliënten van de afdeling Sociale Zaken en Werk (afgekort SZW). Heeft u problemen met SZW? Of heeft u vragen over SZW? De leden van de cliëntenraad willen graag weten wat u vindt van SZW. Dan kunnen ze goede adviezen geven aan de gemeente.

 • Inburgeren: verblijfsbeschikking vóór 1 januari 2013

  De meeste mensen die vanuit het buitenland in Nederland komen wonen, moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert spreken, lezen, schrijven en luisteren. Ook leert u over het leven in Nederland. Wanneer u de Nederlandse taal voldoende beheerst en voldoende weet over de regels in Nederland, doet u een inburgeringsexamen. Als u slaagt voor het examen bent u ingeburgerd.

  Meer informatie

 • Inburgeren: verblijfsbeschikking na 1 januari 2013

  De meeste mensen die vanuit het buitenland in Nederland komen wonen, moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert spreken, lezen, schrijven en luisteren. Ook leert u over het leven in Nederland. Wanneer u de Nederlandse taal voldoende beheerst en voldoende weet over de regels in Nederland, doet u een inburgeringsexamen. Als u slaagt voor het examen bent u ingeburgerd.

  Meer informatie

Uitgelicht