Welzijn, zorg en jeugdhulp

 • Wijkteams Vlaardingen

  … als het even niet meer zelf lukt

  De meeste Vlaardingers redden zich prima en lossen het liefst hun problemen zelf op. Als het nodig is met hulp van familie, vrienden en kennissen. Soms groeit de situatie hen toch boven het hoofd. Door bijvoorbeeld moeilijkheden in hun relatie, gezin of familie. U kunt bij de wijkteams terecht voor alle vragen over hulp, kinderen, werk en geld.

  Meer informatie

 • Voorzieningen zorg en ondersteuning (Wmo)

  Samen ervoor zorgen dat ouderen, mensen met beperkingen en volwassenen gezond en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen aan de samenleving. Zelfstandig of met hulp van familie, vrienden, buren of vrijwilligers. Dat is kortgezegd de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

  Meer informatie

 • Jeugdhulp / Opvoed- en opgroeiondersteuning

  De gemeente is verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning die ouders, verzorgers en kinderen nodig hebben bij het opvoeden en opgroeien. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Dat is allereerst de verantwoordelijkheid van hun ouders/verzorgers, maar soms hebben zij daar (tijdelijk) ondersteuning bij nodig. De Jeugdwet geeft gemeenten de taak om die ondersteuning goed te regelen.

  Meer informatie

 • Mantelzorg

  Mantelzorgers zijn mensen die langdurig zorgen voor zieke familieleden, vrienden of kennissen. De zorg kan verschillen. De ene mantelzorger verzorgt een vader of moeder die dementeert, een ander geeft extra zorg aan een gehandicapt kind. Voor veel mensen is het verzorgen van een dierbare vanzelfsprekend, maar het kan emotioneel én lichamelijk zwaar zijn. Minters Mantelzorg biedt advies en ondersteuning.

 • Sport en gezondheid

  De gemeente Vlaardingen zet zich in om inwoners te stimuleren (meer) te laten sporten en bewegen om een gezonde en actieve leefstijl te ontwikkelen en behouden.

  Meer informatie

 • Vrijwilligerswerk

  Plezier hebben. Je ei kwijt kunnen. Ergens bij horen. Allemaal redenen om vrijwilligerswerk te doen. En u maakt er mensen heel blij mee. Vrijwilligerswerk brengt mensen bij elkaar. En het uzelf gunnen vrijwilligerswerk te doen is een persoonlijke verrijking. Vrijwilligerswerk moet geen verplichting zijn. De naam zegt het: het gaat om vrijwillige inzet. U doet het voor uzelf en voor een ander. Het mooie is dat u zoveel verschillende dingen kunt doen. Er is altijd wel iets dat bij u past.

  Meer informatie

 • Waar kunt u nog meer terecht?

  U kunt bij de wijkteams Vlaardingen terecht voor alle vragen over hulp, kinderen, werk en geld. Op deze pagina vindt u belangrijke telefoonnummers op een rij. Of kijk ook op de sociale kaart Vlaardingen voor relevante organisaties bij u in de buurt.

  Meer informatie

Uitgelicht