Onderzoek en cijfers

 • Vlaardings internet panel

  De gemeente vindt het belangrijk te weten wat uw mening is. Iedereen kan zijn stem laten horen in het Vlaardingse Internet Panel.

  Meer informatie

 • Burgerpanel

  Wilt u bijdragen aan het verbeteren van de dienstverlening van gemeente Vlaardingen. Dan nodigen wij u van harte uit u voor deelname aan het burgerpanel dienstverlening. Met uw hulp willen we de dienstverlening naar een hoger niveau tillen.

  Meer informatie

 • Vlaardingen in cijfers

  Als u feiten en getallen zoekt over de gemeente Vlaardingen, kunt u terecht op de website Vlaardingen in Cijfers.

  Meer informatie

 • Open data

  De gemeente Vlaardingen legt veel gegevens vast in verband met de uitvoering van gemeentelijke taken. Zo worden gegevens vastgelegd over objecten in de openbare ruimte, zoals straatverlichting, straatmeubilair, bomen et cetera. Deze overheidsdata worden vastgelegd in gemeentelijke informatiesystemen, maar kunnen als open data ook voor burgers en bedrijven van grote waarde zijn.

  Meer informatie

 • Welkom bij VLD Peilt! 2017

  VLD Peilt! is een onderzoek naar allerlei aspecten die spelen in uw woonomgeving. Uw antwoorden worden verwerkt in de Leefbaarheids- en Veiligheidsmonitor waarmee onder andere de ontwikkeling van overlast en criminaliteit in woonbuurten wordt gemeten. Uw antwoorden kunnen bijdragen aan een beter beleid. Bovendien is de gemeente beter in staat rekening te houden met uw wensen en behoeften op dit gebied.

  In de brief die u van de gemeente Vlaardingen heeft ontvangen omtrent dit onderzoek, vindt u uw inlogcode. Alvast hartelijk dank voor uw deelname!


  Meer informatie

Uitgelicht