Verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen 2023

Verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen vinden eens in de vier jaar tegelijkertijd plaats. De volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen worden georganiseerd op 15 maart 2023.

 • Voorlopige uitslag

  De voorlopige uitslag en de voorlopige opkomstpercentages van de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen op 15 maart voor Vlaardingen zijn als volgt:

 • Waar stem ik voor?

  U stemt voor de volksvertegenwoordigers van de provincie en het bestuur van het waterschap van Delfland. Deze worden elke vier jaar gekozen.

 • Waterschappen

  Waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Zo zorgen zij voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater.

 • Provinciale Staten

  De hoofdtaak van de Provinciale Staten is het controleren van het bestuur, dat gevormd wordt door de Gedeputeerde Staten.

 • Oefenstembureau

  Voor mensen die nog nooit gestemd hebben of dit spannend vinden, richt de gemeente Vlaardingen op 15 maart 2023 voor het eerst een oefenstembureau in.

 • Stembureaus

  De locaties en openingstijden van de stembureaus.

 • Stemmen

  Om te stemmen hebt u een stempas én een geldig identiteitsbewijs nodig. U krijgt van de gemeente Vlaardingen alleen een stempas toegestuurd als u kiesgerechtigd bent.

 • Tellen van de stemmen

  Na de sluiting van de stembureaus worden de stemmen geteld. Dit gebeurt bij deze verkiezingen op twee dagen: 15 en 16 maart 2023.

 • Openbare kennisgevingen

  Hier vindt u de openbare kennisgevingen met betrekking tot de verkiezingen op woensdag 15 maart 2023 .

 • Informatie voor politieke partijen over verkiezingsreclame

  Hier vindt u de onder andere de beleidsregels voor verkiezingsreclame in de gemeente Vlaardingen.

 • Processen-verbaal

  17 maart 2023

  Aan de rechterkant op deze pagina vindt u de processen-verbaal van de Provinciale Staten en Waterschappen 2023