Gemeenteraadsverkiezing 2022

Eens in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Bij een gemeenteraadsverkiezing kiezen de inwoners de gemeenteraadsleden. Het aantal leden van de gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners. De raad in Vlaardingen bestaat uit 35 raadsleden verdeeld over 14 fracties. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 16 maart 2022.

  • Informatie voor politieke partijen

    Lokale politieke partijen die onder een bepaalde naam (in de wet heet dit: aanduiding) willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, moeten deze aanduiding laten registreren bij het centraal stembureau van de gemeente Vlaardingen. Registratie kan tot en met 20 december 2021.