Wet openbaarheid bestuur

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) kan iedereen een verzoek om informatie indienen. Het verzoek moet wel gaan over een van de beleidsterreinen van de gemeente.

Hoe werkt het?

  • Stuur uw WOB-verzoek per post, gericht aan een zogeheten bestuursorgaan. Meestal is dit de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.
  • Stuur het WOB-verzoek naar Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.
  • Het bestuursorgaan beslist binnen 4 weken of de gevraagde informatie gegeven wordt.
  • De beslissing kan met 4 weken worden uitgesteld.
  • Tegen de beslissing zijn mogelijkheden om bezwaar en beroep in te dienen.

Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.